Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Informator o Urzędzie

Urząd Gminy Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa

tel. 77 42 12 012, 77 4 175 501
faks: 77 175 500
e-mail: ug@turawa.pl
www.turawa.pl

epuap: /gminaturawa/SkrytkaESP

Nr konta - Urząd Gminy Turawa, B.S. Łubniany 45 8897 0004 2001 0016 3819 0001
NIP: 991-04-51-595
Regon: 531413320

 

UWAGA! UWAGA!

NOWE NUMERY TELEFONU ORAZ NUMERY WEWNĘTRZNE
DO URZĘDU GMINY W TURAWIE!

 

                Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29.09.2023 r. mogą wystąpić utrudnienia w kontakcie telefonicznym z Urzędem z powodu zmiany centrali telefonicznej i wprowadzenia nowych numerów telefonu do Urzędu. Obowiązywać będą także nowe numery telefonów wewnętrznych. Każdy pracownik Urzędu będzie mieć swój przypisany nowy wewnętrzny numer telefonu. Stare numery wewnętrzne (101, 102, 103 …. 131) przestają funkcjonować z dniem 29.09.2023 r.

Dotychczasowy numer telefonu zewnętrznego 77 4212 012 będzie funkcjonować nadal wraz z zapowiedzią.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi numerami:

 

L.p.

NAZWA REFERATU / FUNKCJA

STARY NUMER WEWNĘTRZNY

NOWY NUMER

WEWNĘTRZNY

 

1

 

SEKRETARIAT

 

101

501

 

2

 

SEKRETARZ GMINY TURAWA

 

106

 

505

3

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

108

511

 

4

 

PROMOCJA I TURYSTYKA

 

108

 

512,513

 

5

 

BIURO RADY

 

120

 

514

 

6

 

KADRY

 

124

 

516

 

7

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

131

 

520

 

8

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE

 

111

 

521

 

9

 

OBRONA CYWILNA

 

119

 

522

 

10

 

PODATKI

 

109

 

536,537

 

11

 

KSIĘGOWOŚĆ

 

107

 

531, 532

 

12

 

WINDYKACJA

 

122

 

535

 

13

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

105

 

556,557

 

14

 

ROLNICTWO, LASY I WYCINKA DRZEW

 

104

 

552,553,554

 

15

 

 ODPADY KOMUNALNE,
 

 

 

 

 123

 

 

555

16

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

 

551

 

17

 

BUDOWNICTWO

 

114

 

541, 542, 543, 544

 

 

18

 

GMINY ZEPSÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ - OŚWIATA

 

 

125

 

 

 

572

 

19

 

GMIINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

130

 

580

20

PORTIERNIA / PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA

117

515

 

Anna Grodek  - Sekretarz Gminy, e - mail: , telefon bezpośredni 77 4 175 505

 • Referat Organizacyjny

Bąk Mirela - Podinspektor ds. obsługi sekretariatu, , 77 4 175 501

Sylwia Hoinka - Punkt Obsługi Interesanta, , 77 4 175 515

Wioletta Biernot - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, e- mail: ,  telefon bezpośredni: 77 4 175 514

Joanna Badowska – Inspektor ds. kadr, e-miał : , telefon bezpośredni:
77 4175 516

Katarzyna Wesołowska  - Inspektor ds. społecznych, e- mail: telefon bezpośredni: 77 4 175 511

Sabina Kotynia – Podinspektor ds. promocji, turystyki i sportu, e-mail: , telefon bezpośredni : 77 4175 512

Aleksandra Stańko-Gaweł - Inspektor ds. organizacyjnych, e-mail: , telefon bezpośredni: 77 4 175 513

 

 • Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Dariusz Jantos - Kierownik Referatu, e- mail: , telefon bezpośredni: 77 4 175 550

Danuta Piwowarczuk - Zastępca Kierownika Referatu, e - mail: ,  telefon bezpośredni: 77 4 175 551

Roman Junik - Inspektor ds. gospodarki leśnej, e- mail: ,  telefon bezpośredni: 77 4 175 552

Kerstina Lotzwi -Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi, e - mail: ,  telefon bezpośredni: 77 4 175 555

Dominika Szmolka - Podinspektor ds. realizacji Programu LIFE - Gminny Koordynator ds. Programu Ochrony Powietrza, e - mail: , telefon bezpośredni: 77 4175 556

Lucyna Karońska – Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i ochrony środowiska, e-mail: , telefon bezpośredni: 77 4 175 557

Rafał Goroński - Inspektor ds. rolnictwa i melioracji, e-mail: , telefon bezpośredni: 77 4 175 553,

Anna Jończyk – Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami, e-mail : , telefon bezpośredni 77 4 175 554

 

 • Referat Budownictwa

Aleksandra Kansy - Grzesik - Kierownik Referatu, e - mail: , telefon bezpośredni 77 4 175 540

Aneta Matysek - Inspektor ds. inwestycji i remontów, e - mail: ,  telefon bezpośredni: 77 4 175 543

Damian Lewandowski - Inspektor ds. infrastruktury drogowej i oświetlenia ulicznego, e - mail: ,  telefon bezpośredni: 77 4 175 541

Klaudia Wysocka - Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego ,  telefon bezpośredni: 77 4 175 545

Ryszard Kern - Inspektor ds. infrastruktury, e - mail: ,  telefon bezpośredni: 77 4 175 542

Anna Malek – Inspektor ds. inwestycji, e-miał: , telefon bezpośredni: 77 4 175 544

 

 • Referat Planowania, Finansów i Podatków

Katarzyna Szypot - Skarbnik Gminy, e - mail: , telefon bezpośredni: 77 4 175 503

Joanna Żerek - Kierownik Referatu, e - mail: , telefon bezpośredni: 77 4 175 530

Sabina Bonk - Inspektor ds. księgowości budżetowej, e - mail: ,   telefon bezpośredni: 77 4 175 531

Ewa Soworka – Inspektor ds. księgowości budżetowej, e-miał: , telefon bezpośredni: 77 4 175 533

Daria Kupka – Inspektor ds. windykacji należności i rozliczenia VAT, e-mail: , telefon bezpośredni: 77 4 175 534

Piotr Lis – Inspektor ds. rozliczeń i fakturowania, e-miał: , telefon bezpośredni: 77 4 175 535

Małgorzata Morawietz - Inspektor ds. księgowości budżetowej, e - mail: malgorzata.morawietz@turawa.pl, telefon bezpośredni: 77 4 175 532

Leszek Bednarz - Inspektor ds. podatków, e - mail: , telefon bezpośredni: 77 4 175 536

Beata Baron - Inspektor ds. podatków, e - mail: ,  telefon bezpośredni: 77 4 175 537
 

 • Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich

Agnieszka Balewska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich, telefon 77 4 175 520

Klaudia Skulska - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, , telefon bezpośredni: 77 4 175 521

Roman Engiel - Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, wojskowości, obronności OSP, e-mail: ,  Pełnomocnik ds. informacji niejawnych, telefon bezpośredni: 77 4 175 522

 

 • Samodzielne stanowisko

Mateusz Kawecki - Informatyk Urzędu , mateusz.kawecki@turwa.pl, telefon bezpośredni: 77 4 175 510

 

 • Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Turawie

Kadry – kadry.gzeas@turawa.pl, telefon bezpośredni 77 4 175 567

Księgowość - , telefon bezpośredni 77 4 175 572

 

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie:

Sekretariat , telefon bezpośredni 77 4 175 580

Sekcja SARSiS:

Teresa Musielak – Koordynator sekcji SARSiS, , telefon bezpośredni 77 4 175 584

Beata Wicher – , telefon bezpośredni 77 4 175 585

Marta Zgórecka – , telefon bezpośredni 77 4 175 586

Sekcja SPSWRiPC:

Barbara Sołtyk – , telefon bezpośredni 77 4 175 587

Bożena Abrahamczyk – , telefon bezpośredni 77 4 175 588

Agata Steier – , telefon bezpośredni 77 4 175 589

Agnieszka Szczepanik – , telefon bezpośredni 77 4 175 590

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.