Budynek Urzędu Gminy Turawa

Urząd Gminy Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa

tel. 77 42 12 012, 77 4 175 501
faks: 77 175 500
e-mail: ug@turawa.pl
www.turawa.pl

epuap: /gminaturawa/SkrytkaESP

Nr konta - Urząd Gminy Turawa, B.S. Łubniany 45 8897 0004 2001 0016 3819 0001
NIP: 991-04-51-595
Regon: 531413320

 

UWAGA! UWAGA!

NOWE NUMERY TELEFONU ORAZ NUMERY WEWNĘTRZNE
DO URZĘDU GMINY W TURAWIE!

 

                Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29.09.2023 r. mogą wystąpić utrudnienia w kontakcie telefonicznym z Urzędem z powodu zmiany centrali telefonicznej i wprowadzenia nowych numerów telefonu do Urzędu. Obowiązywać będą także nowe numery telefonów wewnętrznych. Każdy pracownik Urzędu będzie mieć swój przypisany nowy wewnętrzny numer telefonu. Stare numery wewnętrzne (101, 102, 103 …. 131) przestają funkcjonować z dniem 29.09.2023 r.

Dotychczasowy numer telefonu zewnętrznego 77 4212 012 będzie funkcjonować nadal wraz z zapowiedzią.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi numerami:

 

L.p.

NAZWA REFERATU / FUNKCJA

NUMER

WEWNĘTRZNY

 

1

BIURO OBSŁUGI

INTERESANTA

515

2

 

SEKRETARZ GMINY

505

3

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

511

   4

 

PROMOCJA I TURYSTYKA

512,513

  5

BIURO RADY

 

514

 

  6

KADRY

 

516

 

  7

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

520

 

  8

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE

 

521

 

  9

 

OBRONA CYWILNA

 

522

 

 10

 

PODATKI

 

536,537

 

 11

 

KSIĘGOWOŚĆ

 

531, 532

 

 12

 

WINDYKACJA

 

535

 

 13

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

556,557

 14

ROLNICTWO, LASY I

WYCINKA DRZEW

552,553,554

 15

 

ODPADY KOMUNALNE

555

 16

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

551

 17

 

BUDOWNICTWO

541, 542,

543, 544

 

 

 18

GMINY ZEPSÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ - OŚWIATA

572

 

 19

GMIINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

580

 20

 

SEKRETARIAT

501

 

Anna Grodek  - Sekretarz Gminy, e - mail: , telefon bezpośredni 77 4 175 505

Referat Organizacyjny

Bąk Mirela - Podinspektor ds. obsługi sekretariatu, , 77 4 175 501

Sylwia Hoinka - Punkt Obsługi Interesanta, , 77 4 175 515

Wioletta Biernot - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, e- mail: ,  telefon bezpośredni: 77 4 175 514

Joanna Badowska – Inspektor ds. kadr, e-miał : , telefon bezpośredni:
77 4175 516

Katarzyna Wesołowska  - Inspektor ds. społecznych, e- mail: telefon bezpośredni: 77 4 175 511

Justyna Marcińska – Inspektor ds. promocji, turystyki i sportu, e-mail: , telefon bezpośredni : 77 4175 512

Aleksandra Stańko-Gaweł - Główny specjalista ds. organizacyjnych, e-mail: , telefon bezpośredni: 77 4 175 513

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Dariusz Jantos - Kierownik Referatu, e- mail: , telefon bezpośredni: 77 4 175 550

Danuta Piwowarczyk - Zastępca Kierownika Referatu, e - mail: ,  telefon bezpośredni: 77 4 175 551

Roman Junik - Inspektor ds. gospodarki leśnej, e- mail: ,  telefon bezpośredni: 77 4 175 552

Kerstina Lotzwi -Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi, e - mail: ,  telefon bezpośredni: 77 4 175 555

Rosita Czaja - Podinspektor ds. realizacji Programu LIFE - Gminny Koordynator ds. Programu Ochrony Powietrza, e - mail: , telefon bezpośredni: 77 4175 556

Lucyna Karońska – Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i ochrony środowiska, e-mail: , telefon bezpośredni: 77 4 175 557

Rafał Goroński - Inspektor ds. rolnictwa i melioracji, e-mail: , telefon bezpośredni: 77 4 175 553,

Anna Jończyk – Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami, e-mail : , telefon bezpośredni 77 4 175 554

 

Referat Budownictwa

Aleksandra Kansy - Grzesik - Kierownik Referatu, e - mail: , telefon bezpośredni 77 4 175 540

Aneta Matysek - Inspektor ds. inwestycji i remontów, e - mail: ,  telefon bezpośredni: 77 4 175 543

Damian Lewandowski - Inspektor ds. infrastruktury drogowej i oświetlenia ulicznego, e - mail: ,  telefon bezpośredni: 77 4 175 541

 - Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego ,  telefon bezpośredni: 77 4 175 545

Ryszard Kern - Inspektor ds. infrastruktury, e - mail: ,  telefon bezpośredni: 77 4 175 542

 – Inspektor ds. inwestycji, e-mail: , telefon bezpośredni: 77 4 175 544

 

Referat Planowania, Finansów i Podatków

Katarzyna Szypot - Skarbnik Gminy, e - mail: , telefon bezpośredni: 77 4 175 503

Joanna Żerek - Kierownik Referatu, e - mail: , telefon bezpośredni: 77 4 175 530

Sabina Bonk - Inspektor ds. księgowości budżetowej, e - mail: ,   telefon bezpośredni: 77 4 175 531

Jowita Niedziela – Podinspektor ds. płac i obsługi finansowej, e-miał: , telefon bezpośredni: 77 4 175 533

Daria Kupka – Inspektor ds. windykacji należności i rozliczenia VAT, e-mail: , telefon bezpośredni: 77 4 175 534

Piotr Lis – Inspektor ds. rozliczeń i fakturowania, e-miał: , telefon bezpośredni: 77 4 175 535

Małgorzata Morawietz - Inspektor ds. księgowości budżetowej, e - mail: malgorzata.morawietz@turawa.pl, telefon bezpośredni: 77 4 175 532

Izabela Żołnierek - Inspektor ds. podatków, e - mail: , telefon bezpośredni: 77 4 175 536

Beata Baron - Inspektor ds. podatków, e - mail: ,  telefon bezpośredni: 77 4 175 537
 

Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich

Agnieszka Balewska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich, telefon 77 4 175 520

Klaudia Skulska - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, , telefon bezpośredni: 77 4 175 521

Marceli Biskup- Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, wojskowości, obronności OSP, e-mail: ,  Pełnomocnik ds. informacji niejawnych, telefon bezpośredni: 77 4 175 522

 

Samodzielne stanowisko

Mateusz Kawecki - Informatyk Urzędu, mateusz.kawecki@turwa.pl, telefon bezpośredni: 77 4 175 510

 

Hala Sportowa w Turawie

Adrian Brandt - adrian.brandt@turawa.pl, telefon 508 789 591

 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Turawie

Kadry – kadry.gzeas@turawa.pl, telefon bezpośredni 77 4 175 567

Księgowość - , telefon bezpośredni 77 4 175 568

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie:

Sekretariat , telefon bezpośredni 77 4 175 575

Sekcja SARSiS:

Teresa Musielak – Koordynator sekcji SARSiS, , telefon bezpośredni 77 4 175 579

Marta Zgórecka , telefon bezpośredni 77 4 175 581

Sekcja SPSWRiPC:

Barbara Sołtyk , telefon bezpośredni 77 4 175 582

Bożena Abrahamczyk , telefon bezpośredni 77 4 175 583

Agata Steier , telefon bezpośredni 77 4 175 584

Agnieszka Szczepanik , telefon bezpośredni 77 4 175 585


Data publikacji:
 02-01-2015 14:13


Data modyfikacji:
 09-05-2024 13:29
Przewiń do góry