Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informator o Urzędzie

Urząd Gminy Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa

tel. 77 42 12 012, 77 42 12 109
faks: 77 42 12 073
e-mail: ug@turawa.pl
www.turawa.pl

epuap: /gminaturawa/SkrytkaESP

Nr konta - Urząd Gminy Turawa, B.S. Łubniany 45 8897 0004 2001 0016 3819 0001
NIP: 991-04-51-595
Regon: 531413320

 

Numery telefonów wewnętrznych Urzędu Gminy w Turawie:

Lp. Funkcja Nr wewnętrzny
1.  Sekretariat gwiazdka
2.  Urząd Stanu Cywilnego 0
3.  Ochrona środowiska, gospodarka nieruchomościami 2
4.  Księgowość 3
5.  Działalność gospodarcza, turystyka 4
6.  Podatki 5,122
7.  Ewidencja ludności i dowody osobiste 6
8.  Księgowość 113
9.  Budownictwo 7
10.  Zarządzanie kryzysowe, OSP 119
11.  Rada Gminy 120
12.  Odpady komunalne, windykacja 123
13.  Oświata 8
14.  Melioracja 104
15.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9

Katarzyna Szewczyk - Sekretarz Gminy, e - mail: sekretarz@turawa.pl, pok. 42

Referat Organizacyjny

Alina Szafrańska - inspektor ds. obsługi sekretariatu, ug@turawa.pl pok. 30

Wioletta Biernot - inspektor ds. obsługi Rady Gminy, e- mail: rg@turawa.pl, pok. 28

Magdalena Sadowska - inspektor ds. społecznych, e- mail: magdalena.sadowska@turawa.pl, pok. 20

Sabina Kotynia - młodszy referent ds. promocji, turystyki i sportu e-mail sabina.kotynia@turawa.pl pok. 20

Martina Firlus  - inspektor ds. kadr i organizacji pozarządowych, e- mail: kadry@turawa.pl,  pok. 19


Radca Prawny - Adwokat Paweł Płaza, pok. 27

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Mariusz Gumowski - Kierownik Referatu, e- mail: mariusz.gumowski@turawa.pl, pok. 35

Dariusz Jantos - Zastępca Kierownika Referatu, e - mail: dariusz.jantos@turawa.pl, pok. 35

Roman Junik - inspektor ds. gospodarki leśnej, e- mail:roman.junik@turawa.pl, pok. 34

Piotr Lis - inspektor ds. najmu, melioracji i gospodarki mieszkaniowej, e - mail: piotr.lis@turawa.pl, pok. 35

Danuta Piwowarczyk - Główny specjalista ds. ochrony środowiska, e - mail: danuta.piwowarczyk@turawa.pl, pok. 43

Nicol Korzekwa -podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi, e - mail:nicol.glados@turawa.pl, pok. 43

Dominika Szmolka - podinspektor ds. realizacji Programu LIFE - Gminny Koordynator ds. Programu Ochrony Powietrza, e - mail: powietrze@turawa.pl, pok. 43

 

Referat Budownictwa

Aleksandra Kansy - Grzesik - Kierownik Referatu, e - mail: aleksandra.kansy@turawa.pl, pok. 36

Aneta Matysek - inspektor ds. inwestycji i remontów, e - mail: aneta.matysek@turawa.pl, pok. 36

Damian Lewandowski - inspektor ds. infrastruktury drogowej i oświetlenia ulicznego, e - mail: damian.lewandowski@turawa.pl, pok. 36

Klaudia Wysocka - podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego klaudia.bonk@turawa.pl, pok. 36 

Ryszard Kern - inspektor ds.infastastruktury e - mail: ryszard.kern@turawa.pl, pok. 36

 

Referat Planowania, Finansów i Podatków

Katarzyna Szypot - Skarbnik Gminy, e - mail: skarbnik@turawa.pl, pok. 32

Joanna Żerek - Kierownik Referatu, e - mail: joanna.zerek@turawa.pl,  pok. 38

Sabina Bonk - inspektor ds. księgowości budżetowej, e - mail: sabina.bonk@turawa.pl, pok. 39

Małgorzata Morawietz - inspektor ds. księgowości budżetowej, e - mail: malgorzata.morawietz@turawa.pl, pok. 38

Leszek Bednarz - inspektor ds. podatków, e - mail: leszek.bednarz@turawa.pl, pok. 37

Beata Baron - inspektor ds. podatków, e - mail: beata.baron@turawa.pl, pok. 37
 

Hala Sportowa

Adrian Brandt - 508789591 adrian.brandt@turawa.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich

Agnieszka Balewska-Urbańczyk - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, usc@turawa.pl pok. 15

Klaudia Skulska - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. 16

Roman Engiel - inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, wojskowości, obronności OSP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych, pok. 9

 

Samodzielne stanowisko

Mateusz Kawecki - Informatyk Urzędu , mateusz.kawecki@turwa.pl, pok. 3  
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.