Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Aktualności


 

 • Granty PPGR

  Trwa nabór do konkursu grantowego w ramach projektu „Granty PPGR”, którego organizatorem jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Z programu wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, mogą skorzystać gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

  .

 • Bezpłatne warsztaty kulinarne

  Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" zaprasza do udziału w Warsztatach Kulinarnych "Z karpiem w smak", z karpiem w roli głównej.

 • Zapraszamy na spotkanie informacyjne

  Zapraszamy mieszkańców na spotkanie dot. programu "Czyste Powietrze" w ramach prowadzonego w Gminie Turawa Punktu konsultacyjno-informacyjnego, które odbędzie się 15 listopada 2021r. o godz. 16.00 w sali OSP w Ligocie Turawskiej. Na spotkaniu będzie przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 • List z życzeniami i podziękowaniami

  Na prośbę Pani Senator Danuty Jazłowieckiej przekazujemy jej list z podziękowaniami i życzeniami z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich.

 • 14 październik - Dzień Edukacji Narodowej

 • Komunikat

  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia 01.10.2021r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi podawanej do sieci z wodociągu publicznego Kadłub Turawski zaopatrującego miejscowości Kadłub Turawski, Bierdzany, Zakrzów Turawski, Rzędów, Ligota Turawska, Turawa - Jezioro Duże str. północna.

 • NARODOWY SPIS POWSZECHNY - Dyżur Pracowników Urzędu Gminy w Turawie

  W dniu 30 września 2021r.(czwartek)- w godzinach 8:00-22:00 Pracownicy Urzędu Gminy w Turawie będą pomagać mieszkańcom w spisie w siedzibie Urzędu Gminy.

 • Czyste powietrze w gminie Turawa. Jak otrzymać wsparcie?

  Planujesz wymienić stary kocioł na nowy ekologiczny? Chcesz zrobić coś pożytecznego dla środowiska i dla własnego zdrowia? Zobacz na jakie działania możesz pozyskać wsparcie pieniężne z Programu Czyste Powietrze. By ułatwić Ci składanie wniosku Gmina Turawa uruchomiła punkt konsultacyjno-informacyjny, który pomoże w złożeniu wniosku.

 • Uwaga przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

  Wójt Gminy Turawa przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, iż na podstawie art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1119 z późn. zm.) zobowiązani są do wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 30.09.2021r.

 • KONDOLENCJE

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.