Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Programy

 • PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY TURAWA

  dokument_mały.png

  PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY TURAWA na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030

 • OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TURAWA

  conv3.png

  Obwieszczenie dotyczy przystąpienia do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa  na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030”

 • OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TURAWA

  conv3.png

  Obwieszczenie dotyczy przystąpienia do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa  na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030”

 • Ogłoszenie o konsultacjach

  Herb Gminy Turawa

  Konsultacje społeczne związane z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2021 roku

 • Program Moja Woda

  wfos_maly.png

  W ramach Programu jest możliwość otrzymania dotacji na: zakup, montaż, budowę, uruchomienie, instalacji takich jak: przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego, instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny, elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

 • Zmiany w programie Czyste Powietrze.

  wfos_maly.png

  Wojewódzkie Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje o ZMIANIE od 15.05.2020r. Programu "CZYSTE POWIETRZE".

  Więcej informacji po adresem:

  https://www.wfosigw.opole.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-2

   

   

 • CZYSTE POWIETRZE

  wfos_maly.png

  Czyste Powietrze - to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

 • System monitoringu jakości powietrza WIOŚ Opole

  logo_d WIOŚ.jpeg

  Dostępne dla mieszkańców informacje o stanie jakości powietrza w ramach: Systemu monitoringu jakości powietrza WIOŚ Opole znajdują się na stronie http://powietrze.opole.pios.gov.pl/

 • Ogłoszenie o konsultacjach

  Wójt Gminy Turawa informuje o prowadzonych w okresie od dnia 11 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. konsultacjach społecznych projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa

 • Ogłoszenie o konsultacjach

  Wójt Gminy Turawa ogłasza konsultacje w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2020r."

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.