Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Programy współpracy

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TURAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK:

PDFSprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji (159,20KB)

PDFRoczny program współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.pdf (149,53KB)

PDFSprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy.pdf (31,23KB)

PDFRoczny program współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok (160,20KB)

PDFSprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Turawa z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok (129,00KB)


PDFRoczny program współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok (159,83KB)

PDFSprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Turawa z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok (128,74KB)


PDFRoczny program współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok (159,40KB)

PDFSprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok (128,46KB)


PDF2016 (157,71KB)

PDF2015 (59,16KB)

PDF2014 (59,73KB)

PDF2013 (59,54KB)

DOC2012 (64,00KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.