Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Oświata

W gminie funkcjonuje 6 szkół podstawowych: w Węgrach, Bierdzanach, Zawadzie, Osowcu, Kadłubie Turawskim i Ligocie Turawskiej. Jedno gimnazjum zorganizowano w Turawie.

W placówkach prowadzonych przez Gminę Turawa rok szkolny 2014/2015 rozpocznie 212 gimnazjalistów, 386 uczniów w czterech szkołach podstawowych i 249 przedszkolaków w pięciu przedszkolach i dwóch oddziałach przedszkolnych.

W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym ilość uczniów w gimnazjum wzrosła o 22, w szkołach podstawowych wzrost o 24 uczniów w przedszkolach ilość przedszkolaków zmalała o 22 dzieci.

Cieszy wzrost ilości uczniów w Publicznym Gimnazjum w Turawie, natomiast wzrost ilości dzieci w podstawówkach, a spadek w przedszkolach spowodowany jest tym, że od 1.09.2014 obowiązek szkolny objął dzieci sześcioletnie urodzone w pierwszej połowie roku. Spowodowało to konieczność utworzenia dwóch klas pierwszych w Osowcu i w Zawadzie. Natomiast Przedszkole w Bierdzanach stało się jedno oddziałowe.  Liczba uczniów w poszczególnych szkołach: PG Turawa: 212 w poprzednim roku 190, PSP Osowiec: 138/129, PSP Ligota Turawska: 77/73, PSP Zawada: 118 /107, PSP Bierdzany: 53/53, PP Turawa: 46/50, PP Kotórz Mały: 45/46, PP Węgry: 50/54, PP Zawada: 39/43, PP Bierdzany: 21/32, OP Osowiec: 23/22, OP Zakrzów Turawski: 25/25.

Uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych w Ligocie, Zawadzie i Osowcu wozić będzie jak w roku poprzednim PKS Opole.

Żadna szkoła w gminie (nawet gimnazjum) nie dysponuje pełnowymiarową salą gimnastyczną.

Placówki oświatowe Gminy Turawa oraz ich podstawowe dane

Gimnazjum Publiczne w Turawie
Dyrektor – Eryka Matysek
ul. Opolska 47
46-045 Turawa
tel. 77 42 12 029
strona: http://g_turawa.wodip.opole.pl
NIP: 9910212376
REGON: 531566673

Publiczna Szkoła Podstawowa w Osowcu
Dyrektor – Karina Loch
ul. Lipowa 8
46-023 Osowiec
tel. 77 42 12 413
strona: http://www.psposowiec.pl
NIP: 9910212382
REGON: 001193685

Oddział szkolny
ul. Fabryczna 1
46-023 Osowiec
tel. 77 42 17 730

Oddział Przedszkolny SP w Osowcu
ul. Opolska 1
46-045 Rzędów
tel. 77 42 12 413

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie
Dyrektor – Henryk Zapiór
ul. Kolanowska 4
46-022 Zawada
tel. 77 42 12 881
strona: pspzawada.pl
NIP: 9910250336
REGON: 001193768

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierdzanach
Dyrektor – Ewa Gancarz
ul. Szkolna 1
46-046 Ligota Turawska
tel. 77 42 13 122
strona: www.pspbierdzany.pl
NIP: 9910215133
REGON: 001193691

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Turawskiej
Dyrektor – Bożena Kowalczyk-Pytel
ul. Główna 32
46-046 Ligota Turawska
tel. 77 42 13 105
strona: www.szkolaligotaturawska.pl
NIP: 9910230227
REGON: 001193716

Oddział Przedszkolny
ul. Główna 20
46-046 Zakrzów Turawski
tel. 77 42 13 124

Publiczne Przedszkole w Turawie
Dyrektor – Brygida Mach
ul. Opolska 49
46-045 Turawa
tel. 77 42 12 566
NIP: 9910213192
REGON: 530586082

Publiczne Przedszkole w Kotorzu Małym
Dyrektor – Ewa Kunc
ul. 1 Maja 1
46-045 Kotórz Mały
tel. 77 42 12 070
NIP: 9910212459
REGON: 530586099

Publiczne Przedszkole w Zawadzie
Dyrektor – Bernadeta Rogóż-Hadzicka
ul. Oleska 27
46-022 Zawada
tel. 77 42 12 802
NIP: 9910212442
REGON: 530585935

Publiczne Przedszkole w Węgrach
Dyrektor – Agnieszka Dykta
ul. Opolska 1
46-023 Węgry
tel. 77 42 12 467
NIP: 9910213200
REGON: 530585898

Publiczne Przedszkole w Bierdzanach
Dyrektor – Barbara Siudzińska
ul. Szkolna 3a
46-046 Bierdzany
tel. 77 42 13 214
NIP: 9910214470
REGON: 530585930

Szkoły Niepubliczne o uprawnieniach Szkół Publicznych

Stowarzyszenie Rodziców "Przyjazna Szkoła" w Węgrach
Dyrektor – Agnieszka Gawor
ul. Szkolna 40,
46-023 Węgry
tel. 77 42 12 501
strona: http://www.przyjazna-szkola.pl

Stowarzyszenie Rodziców "Nasza Szkoła" w Kadłubie Turawskim
Dyrektor – Krystyna Borkowska
ul. Główna 12,
46-046 Kadłub Turawski
tel. 77 42 13 003

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.