Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacje i ogłoszenia dla mieszkańców osiedla

 


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prawo o ruchu drogowym 

Informujemy Państwa, że mieszkamy na osiedlu, którego obszar jest strefą zamieszkania. Strefa zamieszkania jest to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na których obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjady i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. W strefie zamieszkania prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów wynosi do 20km/h.

Dopuszcza się zatrzymanie i postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5t pod warunkiem, że szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka,że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5m.

Prosimy mieszkańców osiedla o stosowanie się do ww przepisów kodeksu drogowego, szczególnie dotyczących ograniczenia prętkości.

 

 

                                                                                

 

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.