Jak pokochać niemiecki?
- radzi pani Anna Pikos oraz Małgorzata Kilian nauczycielki języka mniejszości narodowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Ligocie Turawskiej

W szkołach podstawowych naszej gminy język niemiecki nauczany jest jako język mniejszości narodowej.
Wszyscy jednak wiemy, że mamy niewielu „Muttersprachlerów”, czyli uczniów swobodnie władających tym językiem, a większość zetknęła się z nim po raz pierwszy w przedszkolu lub szkole podstawowej i ich kontakt z niemieckim ogranicza się do zajęć lekcyjnych. Nauczyciele tego przedmiotu muszą się zmierzyć z nie lada wyzwaniem: Jak zmotywować uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach, do szukania kontaktów pozaszkolnych ze środowiskiem niemieckojęzycznym, do czytania niemieckiej literatury, poezji?
W jaki sposób zachęcić do nauki, aby mogli dobrze opanować język niemiecki na etapie szkoły podstawowej i gimnazjum, co stworzyłoby im szansę studiowania na niemieckich uczelniach? Jakie podjąć dodatkowe działania, aby dzieci powiedziały „Deutsch ist meine Lieblingssprache”?
Niejednokrotnie zadajemy sobie pytanie: Jak zmobilizować tych najmłodszych , których podobno umysł jest najchłonniejszy – do udziału w dodatkowych nieobowiązkowych zajęciach?
Co roku uczniowie klas starszych – w ramach zajęć nadobowiązkowych - przygotowywani są do Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego oraz Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego. Wielu z nich uzyskuje tytuły finalistów i laureatów wymienionych konkursów, co świadczy nie tylko o ich bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego, ale też historii, geografii i życia kulturalnego w Niemczech.
Liczne sukcesy uczniów klas IV-VI osiągane w olimpiadach i konkursach zainspirowały nas do zorganizowania podobnych również dla najmłodszych - przedszkolaków i uczniów w wieku wczesnoszkolnym. A jak wszyscy wiemy najskuteczniejszą formą mobilizacji do dodatkowej –nauki jest rywalizacja. Zaś możliwość zmierzenia się z rówieśnikami z innych szkół, a także zaprezentowania swej wiedzy i umiejętności na arenie pozaszkolnej, jest dodatkowym bodźcem do rozwijania swojej pasji, jaką jest język niemiecki.
W związku z tym, dzięki przychylności gminnych władz, od kilku lat organizujemy w Publicznej Szkole Podstawowej w Ligocie Turawskiej, wspólnie z Zarządem TSKN w Turawie w ramach projektu współfinansowanego przez Konsulat Niemiecki w Opolu, Gminny Konkurs Recytatorski „Auch die Kleinsten können was leisten” dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-III.
Z wielką satysfakcją możemy stwierdzić, iż spotykają się one z żywym zainteresowaniem ze strony społeczności szkolnej gminy, czego dowodem jest liczba uczestników tych konkursów. Co roku biorą w nich udział przedstawiciele wszystkich przedszkoli oraz prawie wszystkich szkół podstawowych na terenie Gminy Turawa. Dla małych recytatorów to z pewnością wielkie przeżycie i całkiem nowe doświadczenie, a dzięki hojności pozyskanych przez nas sponsorów wszyscy uczestnicy otrzymują atrakcyjne nagrody.
W ubiegłym roku szkolnym odbył się, zorganizowany przez nas, w naszej szkole Gminny Konkurs Języka Niemieckiego dla klas I-III oparty na cyklu opowiadań „Sonja Weber stellt sich vor”, który przygotowałyśmy jako bazę leksykalno – gramatyczną.
Uczniowie klas II oraz III szkół podstawowych zmagali się w trakcie roku szkolnego z opowiadaniami protagonistki Sonii Weber. Rozwijając technikę czytania ze zrozumieniem, ćwiczyli wymowę i znacznie wzbogacali słownictwo , a także utrwalali poznane struktury gramatyczne. Wszyscy uczestnicy konkursu brawurowo poradzili sobie zarówno z testem „Leseverstehen” (czytanie ze zrozumieniem), jak i częścią ustną, co przekonało nas o potrzebie kontynuowania tego konkursu.
Tegoroczna druga edycja pt. „Meine Gutenachtgeschichten”, która odbędzie się w PSP w Ligocie Turawskiej w I dekadzie czerwca tego roku, bazuje na sześciu wybranych bajkach. W części pisemnej w teście wielokrotnego wyboru, uczestnicy muszą wykazać się znajomością treści obowiązujących bajek, a w części ustnej opowiedzieć jedną przez siebie wybraną. Zadania konkursowe w tym roku przygotuje emerytowany nauczyciel języka niemieckiego – p. Józef Pasoń.
W nowym roku szkolnym rusza kolejna edycja konkursu, którą zostanie zgłoszona jako innowacja pedagogiczna.
Promowanie języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej, jest ważnym aspektem działalności naszej placówki, dlatego też zamierzamy kontynuować te przedsięwzięcia. Czy podejmowane przez nas działania i trud , jaki wkładają nauczyciele języka niemieckiego z całej gminy w przygotowanie swoich podopiecznych – nierzadko kosztem wolnego czasu -zaowocują magicznym „Deutsch ist meine Lieblingssprache”? Mamy nadzieję, że tak.
Zatem nie pozostało nam nic innego, jak zwrócić się do zainteresowanych z prośbą o wzięcie udziału w kolejnych edycjach.
Do zobaczenia w czerwcu w Publicznej Szkole Podstawowej w Ligocie Turawskiej.

Anna Pikos & Małgorzata Kilian

 

DSC05032.jpeg

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 01-07-2014 08:07

Przewiń do góry