Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Stanowisko dotyczące planów poszerzenia granic Opola

Opole, dn. 23 listopada 2015 roku 

Jesteśmy zaskoczeni i oburzeni, sposobem i formą podania informacji o tak istotnym wydźwięku społecznym poprzez artykuł prasowy. Prezydent Wiśniewski przyjmując taki model zlekceważył przede wszystkim mieszkańcówów, zarówno aglomeracji opolskiej jak i wymienionych gmin, ale także nas włodarzy wybranych w demokratycznych wyborach, jako reprezentację mieszkańców.
Od wielu lat - w zasadzie od początku reformy terytorialnej, jako samorządy ościenne czynnie angażujemy się i działamy na rzecz rozwoju całego regionu nie dzieląc a łącząc mieszkańców regionu. Przykładem jest powołanie w 2012 roku Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, którego głównym celem jest sukcesywny i zrównoważony rozwój zrzeszonych w nim 21 samorządów. Solidarnie uznając znaczenie i nadrzędną dla regionu rolę miasta Opola, wyraziliśmy wolę, by stanęło ono na czele Stowarzyszenia. W pierwszych działaniach wyraziliśmy gotowość poparcia projektu o charakterze miejskim - budowy nowego mostu przez Odrę na ul. Niemodlińskiej mając świadomość, że ma on charakter rozwojowy dla całej aglomeracji. 
Tak skonstruowany plan poszerzania granic Opola zaproponowany przez Pana Prezydenta i nie skonsultowany z nami najbardziej zainteresowanymi stronami, a podany w mediach jest zaprzeczeniem idei solidaryzmu i odpowiedzialności społecznej wypracowanych w ramach porozumienia naszych samorządów. Liczymy, że zarówno Pan Prezydent jak i Radni Miasta Opola zanim podejmą jakiekolwiek działania, powtórnie przeanalizują sytuację, między innymi w kontekście podpisanego porozumienia w ramach Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.

 

RÓŻA MALIK   BURMISTRZ PRÓSZKOWA    
HENRYK WRÓBEL   WÓJT GMINY DOBRZEŃ WIELKI 
LEONARD PIETRUSZKA   WÓJT GMINY KOMPRACHCICE
KRYSTIAN BALDY   WÓJT GMINY ŁUBNIANY  
MAREK LEJA   WÓJT GMINY DĄBROWA  
WALDEMAR KAMPA   WÓJT GMINY TURAWA 
HENRYK LAKWA   STAROSTA OPOLSKI

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.