Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Wakacje w Osowcu

Akcja Pożyteczne wakacje 2009 przebiegała w naszej miejscowości pod hasłem

SPĘDŹMY POŻYTECZNIE WAKACYJNY CZAS

UPIĘKSZAJĄC ZAKĄTKI WOKÓŁ NAS.

Uczestniczyło w niej 23 dzieci w wieku 9 – 14 lat. Pożyteczne Wakacje jako program zostały w Naszej miejscowości przeprowadzone po raz pierwszy.  2 lipca odbyło się spotkanie osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie projektu z wszystkimi wolontariuszami akcji. Na spotkaniu tym zostały przydzielone zadania poszczególnym wolontariuszom oraz zaakceptowano program na poszczególne dni akcji. Zajęcia prowadzone były z przerwami od 13 lipca do 28 sierpnia 2009 r., trwały średnio 5 godzin dziennie. Dni wypełnionych zajęciami było 11. Poniżej przedstawiamy kolejne dni spotkań dzieci i młodzieży.

 

Poniedziałek 13 lipca – zajęcia w Sali OSP

¥  przedstawienie dzieciom programu akcji, omówienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zachowania się podczas wycieczek i prac przy malowaniu i posługiwaniu się narzędziami (inspektor BHP);

¥  zasady udzielania pierwszej pomocy (członkowie OSP i PSP);

¥  wycinka dziko rosnących krzewów i gromadzenie gałęzi na wyznaczone miejsce teren boiska szkolnego (dzieci wraz z opiekunami);

¥  na zakończenie wspólne przygotowanie posiłku „kolorowa kanapka” (dzieci);

                                     01.jpeg    02.jpeg

Wtorek 14 lipcaprace przy parkanie

¬  zajęcia plastyczne w formie konkursu pod hasłem „Projektuję rabatkę, donicę i skalniak”

¬  przygotowanie podłoża pod boisko (BEN-BUD)

¬  wyrównywanie krawędzi, grabienie;

¬  przygotowanie parkanu pod malowanie gruntem;

                          03.jpeg    04.jpeg

Środa 15 lipca – zajęcia w Sali OSP

×  spotkanie z twórczyniami ludowymi;

×  pokazy rękodzieła ludowego;

×  przybliżenie historii wsi;

×  malowanie obrazów dowolnymi technikami;

×  poczęstunek niespodzianka;

                          05.jpeg    06.jpeg

Poniedziałek 20 lipca – zajęcia w terenie

ü  sadzenie drzewek, krzewów i kwiatów na rabatkach i w donicach;

ü  pogadanka nauczyciela przyrody na temat zdrowego stylu życia;

ü  przygotowanie zdrowej sałatki (konkurs);

ü  spożycie posiłku;

                          07.jpeg    08.jpeg

Wtorek 21 lipca – zajęcia w świetlicy

Ø  zajęcia plastyczne „Mój pomysł na barwny parkan” (konkurs)

Ø  przygotowanie terenu pod boisko do piłki plażowej;

Ø  podlewanie rabatek;

Ø  rozpoczęcie prac malarskich na parkanie;

                           09.jpeg    10.jpeg

Środa 22 lipca – świetlica OSP

v  spotkanie z absolwentką Politechniki Opolskiej i wysłuchanie pogadanki na temat ochrony środowiska;

v  malowanie parkanu;

v  wspólne lody;

                            11.jpeg    12.jpeg

Wtorek Środa 28 i 29 lipca

*      dalsze prace malarskie na parkanie;

*      podlewanie sadzonek;

*      wieczorem dyskoteka w Sali OSP;

13.jpeg    14.jpeg

Czwartek 13 sierpnia – wycieczka po naszej gminie

§  zwiedzanie oczyszczalni ścieków;

§  zapoznanie z historią powstania Jezior Turawskich;

§  zwiedzanie izby tradycji i zabudowy zagrodowej dla wysiedlonych z zalanych terenów przez wody jeziora Turawskiego.

§  zwiedzanie kościołów drewnianych w Bierdzanach i Zakrzowie Turawskim.

§  krótki pobyt w mini Zoo nad jeziorem Turawskim.

                            15.jpeg    16.jpeg

Czwartek 20 sierpnia – zajęcia w Sali OSP

o   spotkanie z zespołem pieśni i tańca „Osowiec”

o   pokaz strojów i elementów wybranych tańców.

o   nauka poloneza i Krakowiaka.

o   dyskoteka dla dzieci i młodzieży.

                           17.jpeg    18.jpeg

Piątek 28 sierpnia – zajęcia w świetlicy

·         przygotowanie sałatek, kanapek.

·         podsumowanie przebiegu projektu.

·         wręczenie podziękowań sponsorom i osobom, które pomogły zorganizować akcję pożyteczne wakacje;

·         wspólne ognisko dla wszystkich uczestniczących w programie (dzieci, młodzież, wolontariusze, opiekunowie, sponsorzy).

·         małe „co nieco” – ciasto przygotowane przez wolontariuszy

                           19.jpeg    20.jpeg

Tak w skrócie można byłoby opisać czas spędzony przez dzieci w trakcie „Pożytecznych Wakacji 2009”. Poza wymienionymi dniami kiedy odbywały sie zajęcia planowe dzieci bardzo chętnie same przychodziły i pracowały przy podlewaniu i malowaniu dalszej części parkanu. Akcja, która miała być programem dla dzieci i rzeczywiście dla nich była  zjednoczyła większość mieszkańców Naszej miejscowości oraz instytucje i zakłady tu funkcjonujące do działania. Pracowały wszystkie pokolenia w upiększaniu Naszej miejscowości. Za tę wspaniałą współpracę i zaangażowanie oraz okazaną pomoc i zrozumienie bardzo serdecznie dziękujemy.

                                             21.jpeg    22.jpeg

 

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku znowu przystąpimy do programu i wspólnie zmienimy jeszcze więcej w Naszym Osowcu.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.