Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Charakterystyka Kadłuba Turawskiego

                 Kadłub Turawski (niem. Kadlub-Turawa, a od 1936 Fichten) – wieś położona w województwie opolskim, w powiecie opolskim. Razem z Bierdzanami,  Kotorzem Małym,  Kotorzem Wielkim, LigotąTurawska, Osowcem, Rzędowem, Turawą, Węgrami, Zakrzowem Turawskim i Zawadą tworzą gminę Turawa. Gmina Turawa należy do powiatu opolskiego i znajduje się w środkowej części województwa opolskiego, jest północno – wschodnim sąsiadem Opola.

 

Charakterystyka uwarunkowań przyrodniczych

Kadłub Turawski (50° 46' N, 18° 12' E ) jest wsią położoną w północno – wschodniej części Gminy Turawa. Wieś graniczy od południa z Dylakami położonymi w Gminie Ozimek, od północy z Ligotą Turawską, od zachodu z Rzędowem, zaś od wschodu
z Zakrzowem Turawskim.

Z trzech stron wieś okalają lasy, głównie sosnowe.

Gleby na terenie wsi są bardzo słabe, głównie IV i V klasy.

Wieś jest położona około 200 m. n.p.m., najwyżej położonym punktem jest wzniesienie nazywane „Kisberg”.

Obok leśniczówki w Kadłubie Turawskim ma źródło rzeka Bryniczanka, dopływ Stobrawy -prawego dopływu Odry.

 Powierzchnia Kadłuba Turawskiego- 747.8007 ha
 

Charakterystyka uwarunkowań demograficzno - społecznych

Liczba mieszkańców – 620 zameldowanych – faktycznie około 480

Liczba budynków –145

Kod pocztowy 46-046 

 
Mapa Kadłuba z 1898 roku

Logo Kadłuba Turawskiego opracowane przez Bernarda Króla, nawiązujące do pieczęci z 1906 roku, kiedy Kadłub Turawski był gminą.
 

 

 pieczęć

Pieczęć Kadłuba Turawskiego z roku 1906 „GEMEINDE KADLUB TURAWA KREIS OPPELN – GMINA KADŁUB TURAWSKI OKRĘG OPOLE”

 Sołtys - Ernest Grzesik  

Rada Sołecka:

1. Bonifacy Panicz

2. Jan Grysczyk

3. Dariusz Rudnik

4. Krystyna Borkowska

5. Jan Salawa

6. Adrian Kupka

7. Emil Wodniok

 

 Atuty Kadłuba Turawskiego

Atrakcyjne położenie blisko Jezior Turawskich pośród urokliwych, pełnych malowniczych ścieżek rowerowych Borów Stobrawskich – oto główny atut Kadłuba Turawskiego. Jego walory turystyczne dają szansę organizatorom agroturystyki. 

 

Mieszkańcy Kadłuba słyną z przedsiębiorczości: w tej niewielkiej wiosce prężnie działa szereg cenionych w bliższej i dalszej okolicy firm. 
 

Napisali:Jerzy Farys, Ewelina Dworaczyk

Moderator: Ewelina Dworaczyk

15 14
12 2
10 4
8 6
3 7
5
1
11  
9  
   

 

 

 

 

 

 

 

  

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.