Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Historia szkoły w Kadłubie Turawskim...

… jest bardzo długa. Najprawdopodobniej szkoła istniała już w roku 1870. Początkowo była małą parterową szkołą, rozbudowa w latach 1911-1912 i w 1928 roku nadała szkole obecny wygląd.

W okresie międzywojennym w szkole obowiązywał ośmioletni cykl nauczania. Uczniowie zajmowali 3 izby lekcyjne i uczyli się systemem klas łączonych. Warunki były bardzo uciążliwe, gdyż ilość dzieci wahała się w granicach 140-150 dzieci.

W szkole znajdowały się trzy mieszkania nauczycielskie. Najstarsi mieszkańcy wspominają Wilhelma Pietrzyka, pełniącego funkcję kierownika szkoły. Pełnił tę funkcję jeszcze przed pierwszą wojną światową, aż do 1934 roku, kiedy przeszedł na emeryturę. Po nim przez rok pełniła obowiązki kierownika szkoły Klara Scholiach, a od 1936 roku placówkę przejął Otto Wilczek, który kierował szkołą do 1945 roku. Zniszczenia wojenne w szkole okazały się niewielkie.

Nowy rok szkolny rozpoczął się 10 października 1945 roku. Nowe władze zatrudniły Anielę Lubecką na stanowisku kierownika szkoły oraz Helenę Zieleniewską – nauczycielkę. Wkrótce Helena Zieleniewska opuściła Kadłub Turawski i pracę podjął w kadłubskiej szkole Władysław Dec.

Pierwsi uczniowie w okresie powojennym to dzieci z rocznika 1932, które podjęły naukę w klasie czwartej i na niej ukończyły edukację. W 1949 roku opuściła Kadłub Aniela Lubecka, a kierownictwo szkoły objął Henryk Ciosek. W 1960 roku jego miejsce zajął Rudolf Gryga. Do roku 1961 szkoła była sześcioklasowa, pracowało w niej dwóch nauczycieli. Zatrudnieni zostali wtedy nowi nauczyciele: Augustyn Kulik, Jerzy Piechaczek, Stanisław Szot. Wtedy szkoła w Kadłubie Turawskim stała się siedmioklasową.

W 1966 roku kierownictwo placówki objął Stanisław Janik. Rok później szkoła stała się ośmioklasową. W 1968 roku przeprowadzono remont budynku, założono instalację wodociągowo - kanalizacyjną. Naukę podjęło wtedy w szkole 26 pierwszoklasistów, był to najliczniejszy rocznik w historii szkoły.

W 1978 roku po 13 latach pełnienia funkcji dyrektora szkoły odszedł Stanisław Janik. Jego miejsce zajęła Krystyna Borkowska. W 1986 roku rozpoczął się generalny remont budynku szkolnego i mieszkań nauczycielskich. Założono między innymi centralne ogrzewanie. 
 

Na podstawie artykułu Pani K. Borkowskiego z Fali nr 1/10/93 opracował Jerzy Farys

Moderator: Ewelina Dworaczyk

 
 

wygląd szkoły przed wojną obecny wygląd szkoły
obecny wygląd szkoły obecny wygląd szkoły 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.