Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zaproszenie na wystawę

wystawa.jpeg

Wystawę można obejrzeć w:

  • Gminnej Bibliotece Publicznej w Turawie od 19.11.2013r. do 06.12.2013r.,
  • Filii w Ligocie Turawskiej od 09.12.2013r. do 27.12.2013r. oraz
  • Filii w Zawadzie od 30.12.2013r. do 15.01.2014r.

Wystawa pt. Widok na dawny powiat opolski

Scenariusz wystawy: Ewa Dorosz
Projekt graficzny: Grażyna Kasprzak

Na 10 planszach prezentowane są ciekawe miejsca i obiekty z terenu powiatu opolskiego.

Historyczne widoki z miejscowości powiatu opolskiego utrwalone przed laty na kartach pocztowych znajdują się w Dziele Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu. Ekspozycję dopełniają fotografie udostępnione przez portal Wirtualne Strony Ozimka, zdjęcia ukazujące rekwizyty z Muzeum Wiejskiego w Raszowej i Regionalnej Izby Śląskiej im. Konrada Mientusa w Dańcu, a także historyczny zarys dziejów miejscowości utrwalonych na widokówkach.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.