Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja

Wójt Gminy Turawa informuje o konsultacjach ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY TURAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK.

Konsultacje odbędą się w dniach 7-18.11.2013 r. Przy konsultacji zostaną zastosowane następujące formy:

  • publikacja tekstu dokumentu na stronie www.turawa.pl w zakładce Organizacje i Stowarzyszenia
  • publikacja tekstu dokumentu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Turawie
  • przyjmowanie uwag i wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
  • przyjmowanie uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39 c, 46-045 Turawa.
Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.