Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ćwiczebne uruchomienie syren

syrena.jpeg Na podstawie informacji przekazanej przez Departament Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, w ślad za przekazanym dzisiaj (21 bm.) pismem BZK-I.642.4.2013 informuję, że:

na dzień 23 października br. (środa) zaplanowano dwukrotne uruchomienie syren alarmowych na terenie województwa, wg następującego harmonogramu:

- w godz. 10:00 – 10:15
nastąpi ćwiczebne ogłoszenie alarmu
z wykorzystaniem modulowanego dźwięku syren
w okresie trzech minut;

- o godz. 11:00
nastąpi przekazanie sygnału odwołującego (ćwiczebny) alarm
z wykorzystaniem ciągłego dźwięku syren
w okresie trzech minut.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.