W dniu 28. 10. 2013 r. o godz. 9.00 (Poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy Turawa.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe.
- stwierdzenie quorum,
-przedstawienie porządku obrad,
-przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
3. Powołanie Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał:
- w sprawie przekazania skargi,
- w sprawie zmiany budżetu w 2013 r.
5. Działalność sportowo – kulturalna na terenie Gminy ( działalność LZS, bibliotek, zespołów muzycznych itd.).
6. Gospodarka mieszkaniowa, zasoby komunalne i socjalne na terenie Gminy.
7. Działalność rolnicza na terenie Gminy Turawa.
8. Przedstawienie informacji o analizie oświadczeń majątkowych.
9. Informacja Wójta Gminy o Zarządzeniach Wójta w sprawie zmiany budżetu Gminy między sesjami.
10. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły do biura Rady Gminy Turawa między sesjami.
11. Wolne wnioski.
12. Odpowiedź na złożone wnioski.
13. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
14. Zakończenie i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa.

Przewodniczący
Rady Gminy

Adam Prochota

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 21-10-2013 12:33

Przewiń do góry