Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Komunikat dotyczący wsparcia rynku produktów pszczelich

logo.gif Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Opolu przekazuje informację dotyczącą wsparcia rynku produktów pszczelich.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl lub w OT ARR w Opolu przy ul. Horoszkiewicza 6, tel. 77 441 70 00.

ARR-informacja.jpeg

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.