Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Sprzątanie Świata 2013 w Gminie Turawa

sprzatanie_swiata.jpeg W dniu 27 września 2013 r. na terenie Gminy Turawa odbyła się akcja "Sprzątania Świata" z udziałem: uczniów naszych szkół, Urzędu Gminy oraz przedsiębiorstwa wywozowego, które zapewniło bezpłatnie worki na zbiórkę śmieci oraz utylizację odpadów.
W akcji wzięło udział:
• 7 szkół:
PG w Turawie (ok. 100 uczniów),
PSP w Ligocie Turawskiej (ok. 77 uczniów),
PSP w Zawadzie (ok. 50 uczniów),
PSP w Osowcu (ok. 150 uczniów),
PSP w Bierdzanach (ok.50 uczniów),
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Węgrach (ok. 100 uczniów) oraz
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kadłubie Turawskim (ok. 30 uczniów),
• 3 przedszkola:
Publiczne Przedszkole w Kotorzu Małym (ok. 45 przedszkolaków), Bierdzanach (ok. 30 przedszkolaków) oraz Turawie (ok. 45 przedszkolaków).

Ponadto w akcji udział wzięli:
• PGLLP Nadleśnictwo Turawa,
• Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Turawie,
• Areszt Śledczy w Turawie.
Nadleśnictwo Turawa zapewniło dodatkowe worki na sprzątanie oraz materiały edukacyjne.
Natomiast Areszt Śledczy w Turawie zaoferował pomoc skazanych kobiety oraz sprzęt. Dzięki zaangażowaniu Aresztu Śledczego w Turawie zostały posprzątane pobocza drogi powiatowej na odcinku Jezioro Średnie – Szczedrzyk oraz tereny obrzeży Jeziora Małego w Turawie.

Sprzątaniem objęte były następujące tereny: obrzeży Jezior Turawskich, brzegi rzeki Mała Panew, lasów, poboczy dróg oraz poszczególne miejscowości.

Celem "Sprzątania Świata" była aktywizacja uczniów naszych szkół do działań na rzecz ochrony środowiska.

W trakcie sprzątania po raz kolejny zwrócono uwagę, że ogromna ilość śmieci wyrzucana jest przez ludzi, którzy zamiast deponować śmieci w pojemnikach wysypują je do lasów, przydrożnych rowów lub na poboczach dróg.
Szczególnie smutnym widokiem były porzucone śmieci przez wędkarzy, wędkujących na rzece Mała Panew. Wędkujący pozostawiają po sobie butelki i puszki, w tym po napojach alkoholowych, opakowania po akcesoriach wędkarskich (pojemniki, worki) oraz różnego rodzaju inne odpady.
W trakcie sprzątania uporządkowane zostały te miejsca, w których pozostawione były ww odpady.

Dlatego też po raz kolejny apelujemy do mieszkańców, turystów i użytkowników naszych jezior, lasów oraz innych terenów cennych przyrodniczo: DBAJMY I CHROŃMY ŚRODOWISKO KAŻDEGO DNIA, aby dzieci nie musiały sprzątać po osobach dorosłych świadomych własnego czynu.
Za udział w akcji wszystkim uczniom, dyrektorom szkół, nauczycielom oraz opiekunom serdecznie dziękujemy.
Podziękowania kierujemy również do: Nadleśniczego Nadleśnictwa Turawa, Prezesa Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Turawie, Aresztu Śledczego w Turawie oraz firmy Remondis Opole Sp. z o. o.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.