Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacje o konkursie literackim

łok-logo.jpeg Łubniański Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w Jubileuszowym - XX Regionalnym Konkursie Literackim "Ze Śląskiem na ty". Celem konkursu jest kształtowanie i popularyzowanie wiedzy o historii naszego regionu, zwłaszcza kulturze środowisk wiejskich Górnego Śląska. Jest to konkurs, którego ideą jest gromadzenie różnorakich zapisów, wspomnień i opowieści dotyczących szerokorozumianej tematyki śląskiej. Wydane już zostały cztery tomy książek "Ze Śląskiem na ty", które zawierają nagrodzone prace napisane przez laureatów. Pisać może każdy, gdyż Konkurs przewiduje udział w czterech kategoriach wiekowych oraz cenne nagrody, w tym publikację prac nagrodzonych. Zachęcamy do pisania na ciekawe tematy, do tej pory nieopublikowane.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie internetowej www.lodzk.opole.pl w zakładce Ze Śląskiem na ty.

Prace można nadsyłać do 31 października 2013r. a podsumowanie - finał tegorocznego konkursu odbędzie się 24 listopada 2013 w sali Łubniańskiego Ośrodka Kultury o godz. 16.00.

Do pobrania:

DOCRegulamin Konkursu Literackiego - Ze Śląskiem na ty.doc (299,50KB)

DOCKarta zgłoszeniowa uczestnika.doc (150,50KB)

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.