Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacje o projekcie

wszia_logo.jpeg Informacje dotyczące projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany na terenie powiatów opolskiego, nyskiego i prudnickiego i ma na celu walkę z bezrobociem oraz wykluczeniem społecznym.
W ramach projektu na terenie wymienionych powiatów powstaną spółdzielnie socjalne, a zainteresowane osoby będą mogły wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym spółdzielczości socjalnej.

PLAKAT.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.