image001.gif Specyfika dzisiejszych czasów wymaga od nas nowych rozwiązań, pomysłów i innowacji. Dotyczy to już niemal każdej dziedziny życia i pracy. Dlatego też firma CTC Polska z o. o. oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, w oparciu
o austriackie wzorce, realizują projekt pn. „Tranzytowe miejsca pracy – import modelu wsparcia dla szczególnie wrażliwych grup na rynku pracy”.

Projekt ten zakłada utworzenie, na bazie lokalnych domów spotkań/siedzib DFK lub np. domów kultury, miejsc aktywności dla osób w wieku 50+, które zaoferują specjalnie opracowany szablon zajęć, zachęcający do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności oraz poszerzania swojej wiedzy. Aktywność ta będzie realizowana przez profesjonalnie przygotowanych i zatrudnionych w ramach projektu Animatorów Osób Starszych.

Animator Osób Starszych to człowiek aktywny, oddany swojej społeczności lokalnej, dobrze przygotowany, posiadający pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu. Animator, po zakończeniu projektu, ma możliwość dalszego praktykowania zawodu w licznych ośrodkach kultury, stowarzyszeniach, instytucjach, publicznych i niepublicznych, zakładach opieki społecznej, w ramach własnej działalności gospodarczej oraz innych placówkach mających charakter społeczny.

W ramach przygotowania do zawodu weźmie on udział w miesięcznym szkoleniu zawodowym (Akademia Animatora Osób Starszych), a następnie w półrocznym, płatnym stażu praktycznym. Pod okiem opiekuna w zakresie praktycznej nauki zawodu będzie, w trakcie stażu, nabywał praktyczne umiejętności i wiedzę konieczną do wykonywania zawodu Animatora, realizując ciekawe przedsięwzięcia i inicjatywy w swoim środowisku lokalnym. Bazę lokalową jego działalności stanowić będą siedziby DFK / domy spotkań lub domy kultury.
W trakcie stażu, jeśli Animator będzie miał taką potrzebę, będzie mógł skorzystać również z dodatkowego szkolenia lub kursu podnoszącego jego kwalifikacje. Jobcoach (Trener Rozwoju Osobistego) służyć będzie pomocą i radą, w trakcie całego projektu, wspierając Animatora również w procesie intensywnego poszukiwania zatrudnienia, możliwego do podjęcia po ukończeniu stażu. Celem głównym projektu jest bowiem ponowne wprowadzenie uczestników naszego projektu na rynek pracy, po zdobyciu przez nich nowego profilu zawodowego.

Zapraszamy 40 osób z całego województwa opolskiego (zarówno kobiety, jak i mężczyzn), do wzięcia udziału w projekcie i zdobycia kwalifikacji jako Animator Osób Starszych.
By wziąć udział w projekcie należy mieć ukończone 50 lat, oraz być osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo.

„DZIAŁAMY WSPÓLNIE NA RZECZ NAS WSZYSTKICH,
A TAKŻE NIEDALEKIEJ PRZYSZŁOŚCI KAŻDEGO Z NAS”.

www.opolskisenior.pl

Rekrutacja pierwszej dziesiątki uczestników, która rozpocznie udział w projekcie już od sierpnia br., trwa do 19 lipca. Kolejne trzy 10-osobowe grupy będą rozpoczynały udział w projekcie co pół roku przez najbliższe dwa lata.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do Biura Projektu: CTC Polska Sp. z o.o., ul. Reymonta 29, 45-072 Opole, tel. 77 402 15 78, e-mail: , oraz na portal www.opolskisenior.pl.

Wszelkich informacji udzieli również Asystent ze strony TSKN: Anna Namyślik, tel. 77 402 10 78 (wew. 20), e-mail: .

Do pobrania: PDFFormularz rekrutacyjny (104,34KB)

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 23-07-2013 08:10

Przewiń do góry