Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Nabór do projektu e-pracownik

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo -logo.jpeg Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu informuje o kontunyacji realizacji programu "E-pracownik specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie".

Projekt przewidziany jest dla osób:

 • posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo,
 • zamieszkujących na terenie województwa opolskiego
 • z co najmniej średnim wykształceniem,
 • w przedziale wiekowym od 18 do 65 roku życia,
 • silnie zmotywowanych do podjęcia zatrudnienia.


Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu są bezpłatne.
Rekrutacja drugiej grupy trwa.

ZACHĘCAMY I ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W REKRUTACJI

Uczestnictwo w programie daje możliwość:

 • odbycia płatnego stażu/praktyki zawodowej,
 • uczestnictwa w szkoleniu „E-pracownik – specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie",
 • zdobycia certyfikatu poświadczającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych,
 • skorzystania z indywidualnych porad specjalistów,
 • uczestnictwa w warsztatach psychoedukacyjnych i z zakresu telepracy,
 • otrzymania bezpłatnych materiałów dydaktycznych i poczęstunku,
 • pracy zdalnej,


Uczestnikom zapewniane są:

 • płatne staże/praktyki zawodowe,
 • zwrot kosztów przejazdu na szkolenie,
 • kompleksowe działania aktywizujące zawodowo i społecznie.


Serdecznie zapraszamy osoby silnie zmotywowane!

Do pobrania: PDFUlotka.pdf (101,10KB)

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.