Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Badanie językowe mieszkańców województwa opolskiego

aglomeracja opolska_logo.jpeg Urząd Miasta Opole prowadzi badanie znajomości języków obcych wśród mieszkańców województwa opolskiego.

Wyniki są szczególnie istotne dla rozpoznania potencjału językowego, w kontekście tworzenia w Aglomeracji Opolskiej miejsc pracy w sektorze BPO.

W związku tym, zachęcamy internautów województwa opolskiego do wypełnienia ankiety a także do rozpropagowania jej wśród swoich znajomych.

Anieta znajduje się TUTAJ

Liczy się jak największa liczba wypełnionych ankiet.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.