Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

NFZ - Zintegrowany Informator Pacjenta

NFZ - ZIP_log.jpeg

Narodowy Fundusz Zdrowia oddaje w ręce pacjenta ogólnopolski serwis danych o jego leczeniu i finansowaniu świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

System składa się z czterech głównych części:

 • serwisu informacyjnego Twój Portal,
 • informatora Gdzie się leczyć?,
 • Rejestru Usług Medycznych oraz zakładki
 • Prawo do świadczeń zdrowotnych.

W następnych etapach system będzie umożliwiał:

 • obsługę wniosków składanych w imieniu świadczeniobiorcy przez rodziców, opiekunów prawnych, pełnomocników,
 • zgłaszanie nieprawidłowości tj. umożliwienie użytkownikowi zgłaszania do NFZ świadczeń, które zostały wykazane przez świadczeniodawcę, a nie miały miejsca w rzeczyswistości,
 • przekazanie NIP i REGON płatnika składek, daty zgłoszenia ubezpieczenia zdrowotnego oraz liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia przez świadczeniobiorcę,
 • podanie wysokości składek wpłaconych lub naleznych w zestawieniu do kosztów refundacji w zakładce informacje o ubezpieczeniu,
 • dostosowanie portalu ZIP do wymagań osób niepełnosprawnych,
 • składanie wniosków o dostęp do systemu poprzez e-Puap i podpis kwalifikowany.

zip_login.jpeg

Wszelkich informacji na temat systemu udziela Wydział Organizacyjny tel. 77 40 20 116 lub 77 40 20 115, adres e-mail: , lub .

 

Dodatkowe informacje o systemie ZIP można znaleźć TUTAJ.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.