Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ważna informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż alkoholu

info.jpeg Przypominamy, iż przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż alkoholu zobligowani są do uiszczenia drugiej raty za w/w zezwolenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2013r.
Niedokonanie opłaty bądź wpłacenie należności po terminie skutkuje wygaśnięciem decyzji z możliwością ponownego złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.