Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Sesja Rady Gminy Turawa

W dniu 23 maja 2013r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy Turawa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Sprawy regulaminowe.
- stwierdzenie quorum,
- przedstawienie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
4. Powołanie Komisji Wnioskowej.
5. Prezentacja działań i poziomu wykorzystania środków pozyskiwanych za pośrednictwem LGD ” Kraina Dinozaurów” przez beneficjentów z terenu Gminy Turawa.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa obejmujących Jezioro Małe w Turawie oraz tereny przyległe.
- w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego w zakresie wykonania
i utrzymania(hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską.
7. Opieka zdrowotna na terenie Gminy Turawa( Opieka Społeczna i Stacji Caritas).
8. Dochody Gminy z tytułu opłaty adiacenckiej - podjęte działania w tym zakresie.
9. Informacja o Zarządzeniach Wójta w sprawie zmiany budżetu Gminy.
10. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami.
11. Wolne wnioski.
12. Odpowiedzi na złożone wnioski.
13. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
14. Zakończenie obrad i zamkniecie sesji Rady Gminy Turawa.

Przewodniczący Rady Gminy Turawa
Adam Prochota

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.