kontener.jpeg

 

Poniżej podajemy terminy zbiórki ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH KOMUNALNYCH pochodzących z gospodarstw domowych w systemie kontenerowym.

 

Zbierane będą następujące odpady:

  • farby i lakiery oraz opakowania po nich,
  • oleje mineralne i opakowania po nich,
  • akumulatory, baterie,
  • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
  • przeterminowane leki,
  • rozpuszczalniki, kleje, lepiszcza i żywice oraz opakowania po nich,
  • opakowania po środkach ochrony roślin,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Zbiórka nie dotyczy odpadów pochodzących z działalności gospodarczej (w tym rolniczej).

Odpowiednio przystosowany kontener, obsługiwany przez wykwalifikowanego pracownika udzielającego pełnych informacji o celu i zasadach prowadzonej zbiórki, będzie dostępny, w następujących miejscowościach:

Lp.
Miejscowość
Data
1.  Turawa - ul. Opolska obok Urzędu Gminy
21.05.2013
2.
 Zawada - ul. Kolanowska k. szkoły 27.05.2013
3.
 Kadłub Turawski 28.05.2013
4.  Bierdzany - obok OSP 29.05.2013
5.  Osowiec - obok OSP 03.06.2013

WAŻNE: godziny zbiórki 11.00 - 17.00

SEGREGUJĄC ODPADY PRZYCZYNIAMY SIĘ DO ZMNIEJSZANIA MASY ODPADÓW KIEROWANYCH NA SKŁADOWISKO

 

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 08-03-2013 10:54

Przewiń do góry