Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zaproszenie na konferencję

dom współpracy pl-de.jpeg Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Instytut Goethego z Krakowa zapraszają do udziału w konferencji pt. "Droga do polsko-niemieckiej dwujęzyczności - dobre przykłady z Europy", która odbędzie się 20 marca 2013r. w Opolu.

Aby umożliwić podjęcie rzeczowej dyskusji na temat stanu realizacji dwujęzyczności polsko-niemieckiej w naszym regionie oraz aby zaczerpnąć inspiracji do szerzenia działań w zakresie wzmacniania bilingwizmu w polskich szkołach, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wspólnie z Instytutem Goethego w Krakowie podjęli się zorganizowania konferencji w Opolu.
Dwujęzyczność to ciągle temat słabo rozwinięty w Polsce, natomiast w Europie jest on często standardem szczególnie w regionach pogranicza. Węgry to przykład kraju europejskiego, w którym nauczanie dwujęzyczne jest bardzo dobrze rozwinięte, a bardzo wysoki poziom edukacji, zapewnia optymalne warunki nie tylko dla rozwoju osobistego, ale przede wszystkim gwarantuje lepsze perspektywy na przyszłość.
Konferencja ma służyć przede wszystkim temu, aby pokazane podczas spotkania przykłady dobrego praktykowania dwujęzyczności na Węgrzech i w Niemczech zainspirowały do podejmowania wszelkich działań wprowadzających nauczanie dwujęzyczne (polsko-niemieckie) w swoich placówkach oświatowych.
Instytut Goethego w Krakowie oferuje uczestnikom konferencji zainteresowanym rozwojem oraz poszerzeniem oferty dwujęzyczności, możliwość wyjazdu na hospitację do Węgier, celem zapoznania się z tamtejszym nauczaniem dwujęzycznym w praktyce.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przede wszystkim dyrektorów szkół podstawowych, ale także nauczycieli języka niemieckiego oraz nauczycieli przedmiotów, które potencjalnie miałyby być nauczane dwujęzycznie, aby podzielili się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami edukacyjnymi oraz zastanowili się nad tym, jak "rozpowszechnić" w szkołach nauczanie dwujęzyczne.
Konferencja odbędzie się w dniu 20 marca br., (środa) o godz. 10.00 w Hotelu Festival w Opolu, ul. Oleska 86.

Poniżej zamieszczamy projektowany program konferencji oraz kartę potwierdzenia uczestnictwa, którą należy odesłać do dnia 18 marca br., faksem pod nr. 77 402 51 15 bądź na opolski adres DWPN.

Uwaga! Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

Kontakt: p. Beata Majnusz, tel.: 77 40 25 105, faks: 77 40 25 115, e-mail: .

Do pobrania:

DOCXProgram konferencji (297,16KB)

DOCFormularz zgłoszeniowy.doc (2,53MB) 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.