pisanki.gif

 

Urząd Gminy w Turawie zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Turawa do wzięcia udziału w konkursie kroszonkarskim, który odbędzie się 21 marca (czwartek) br. o godz. 10.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrach. 

 

R E G U L A M I N

konkursu na zdobienie jaj wielkanocnych


ORGANIZATOR: Urząd Gminy w Turawie

CEL: Konkurs ma na celu podtrzymanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi wśród mieszkańców naszej Gminy.

ZASADY REGULAMINU

1. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Gminy Turawa oraz uczniowie szkół z terenu Gminy Turawa.

2. Na konkurs należy przywieźć 1 ugotowane jajko (gotować co najmniej 2 godz.) następnie w czasie do 3 godzin należy to jajko ozdobić wybraną przez siebie techniką.

3. Prace oceniane będą w kategoriach:

wiekowej:
a) klasa 1 – 3
b) klasa 4 – 6
c) gimnazjum
d) dorośli

i według technik:
a) rytowniczej
b) dowolnej (pozostałe techniki)

4. Zdobienie jaj odbywa się z materiałów własnych.

5. Kryteria oceny prac:
- zachowanie tradycyjnych motywów i kolorystyki
- precyzja i dokładność wykonania
- walory artystyczne

6. Prace biorące udział w konkursie stanowią własność organizatora.

7. Nagrody:
a) za najlepsze prace konkursowe zostaną przyznane nagrody oraz dyplomy
b) o przyznaniu nagród decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora

8. W kwestiach spornych interpretacja regulaminu należy do Komisji Konkursowej.

 

wykrzyknik.gif UWAGA!

Do 18 marca br. należy dokonać zgłoszenia udziału w konkursie:

telefonicznie pod nr 77/4212-012 wewnętrzny 108 bądź

elektronicznie na adres: podając takie informacje jak: imię, nazwisko i wiek (uczniowie: klasa, szkoła).

 


 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 04-03-2013 13:34

Przewiń do góry