Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Nowość na stronie

n1.jpeg W prawym menu naszej strony w dziale Gmina Turawa została utworzona nowa pozycja pn. „Informacja przestrzenna”, która prowadzi do takich informacji jak: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa oraz wykazu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.