Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Przedsięwzięcie -STRATEGIA KARP 2020-

strategia_karp_2020_baner_lgr_opo_.jpeg Strategia KARP 2020 jest ważnym projektem z punktu widzenia działalności rybackiej. Planowanym celem operacji jest analiza problematyki rybactwa śródlądowego na terenie obszarów LGR biorących udział w projekcie wraz z diagnozą i kierunkami rozwoju rybactwa śródlądowego. Przedsięwzięcie powstanie na bazie wymiany wiedzy i doświadczeń osób związanych z rybactwem. Dokument będzie zawierał 9 bloków tematycznych, które zostaną opracowane przez ekspertów przy ścisłej współpracy z LGR-rami ze szczególnym uwzględnieniem sektora rybackiego. Wykonawcy Karp 2020 opracują przyporządkowane im bloki na podstawie badań i konsultacji z sektorem rybackim z terenu wszystkich LGR-ów biorących udział w projekcie w ramach osi 4 PO Ryby środek 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie LGR Opolszczyzna

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.