Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja dla Pań

mammo-med-logo.jpeg Urząd Gminy w Turawie przypomina Paniom, które otrzymały imienne zaproszenia na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi i wyraziły chęć wykonania ich, iż Mammobus będzie znajdował się w Turawie obok Urzędu Gminy.

Badania te będą wykonywane 12 października 2012r. w godz. od 09:00 do 13:00 i od 14:00 do 17:00 przez NZOZ Mammo-Med Centrum Diagnostyki i Usług Medycznych.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.