Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Uwaga sołectwa

Poniżej publikujemy ostateczne kwoty funduszu sołeckiego na 2013 rok:

Lp.
Nazwa Sołectwa
Kwota
/zł/
1
3
5
1.
Bierdzany
22 374,20
2.
Kadłub Turawski
16 355,50
3.
Kotórz Mały
22 374,20
4.
Kotórz Wielki
13 178,40
5.
Ligota Turawska
20 159,10
6.
Osowiec
22 374,20
7.
Rzędów
12 708,50
8.
Turawa
22 374,20
9.
Węgry
22 374,20
10.
Zakrzów Turawski
18 704,80
11.
Zawada
22 374,20
12.
Osiedle Zawada
9 665,60
 
R a z e m
225 017,10

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.