Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Przypomnienie o obowiązku wykaszania chwastów

przypomnienie chwasty.jpeg Urząd Gminy w Turawie przypomina o obowiązku dbania o porządek na użytkach rolnych i posesjach.
Obowiązek ochrony gruntów przed degradacją, spowodowany między innymi wysiewaniem się chwastów z zaniedbanych gruntów, ciąży na właścicielach nieruchomości. Każdy posiadający grunty ma obowiązek zwalczania chwastów na działkach niezabudowanych, rolnych, posesjach, a także na działkach nieużytkowanych rolniczo. Zachwaszczone grunty są zagrożeniem dla upraw rolniczych i ogrodniczych, obniżając tym samym estetyczny wygląd. O użytki zielone należy dbać przez cały rok, wykaszając niepożądaną roślinność systematycznie od wiosny do wczesnej jesieni.
Nakaz utrzymania w dobrej kulturze gruntów rolnych wynika z Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. z 2004r. Dz.U. Nr 121 poz. 1266 z późn. zm.) oraz „Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej”.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.