przypomnienie chwasty.jpeg Urząd Gminy w Turawie przypomina o obowiązku dbania o porządek na użytkach rolnych i posesjach.
Obowiązek ochrony gruntów przed degradacją, spowodowany między innymi wysiewaniem się chwastów z zaniedbanych gruntów, ciąży na właścicielach nieruchomości. Każdy posiadający grunty ma obowiązek zwalczania chwastów na działkach niezabudowanych, rolnych, posesjach, a także na działkach nieużytkowanych rolniczo. Zachwaszczone grunty są zagrożeniem dla upraw rolniczych i ogrodniczych, obniżając tym samym estetyczny wygląd. O użytki zielone należy dbać przez cały rok, wykaszając niepożądaną roślinność systematycznie od wiosny do wczesnej jesieni.
Nakaz utrzymania w dobrej kulturze gruntów rolnych wynika z Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. z 2004r. Dz.U. Nr 121 poz. 1266 z późn. zm.) oraz „Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej”.

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 16-08-2012 11:00

Przewiń do góry