Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Nabór projektów

NABÓR PROJEKTÓW W RAMACH PO RYBY 2007 - 2013

po_ryby_2007-2013.jpeg Lokalna Grupa Rybacka "Opolszczyzna" przypomina o trwającym naborze projektów w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego RYBY 2007 - 2013 dla sektora publicznego oraz sektora społeczno - gospodarczego na następujące rodzaje operacji:

· Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

-  limit dostępnych środków dla sektora publicznego w ramach naboru wynosi 3 000 000,00 złotych;

-   limit dostępnych środków dla sektora społeczno – gospodarczego w ramach naboru wynosi 1 435 131,07 złotych;

 

· Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

- limit dostępnych  środków dla sektora publicznego w ramach naboru wynosi 617 000,00  złotych;

- limit dostępnych środków dla sektora społeczno – gospodarczego w ramach naboru wynosi 785 940,42 złotych

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście do dnia 31 lipca 2012r. (do godz. 15.30) w siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” (Pl. Kopernika 5/3 w Opolu).

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

· wzór wniosku o dofinansowanie;
· wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie;

· kryteria wyboru operacji przez LGR określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich;

 są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

· Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – www.umwo.opole.pl

· Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” – www.lgropolszczyzna.com.

Więcej informacji nt. trwającego naboru wniosków można uzyskać w Lokalnej Grupie Rybackiej „Opolszczyzna” (tel. 77 403 31 72, e-mail: ).

 
Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.