po_ryby_2007-2013.jpeg Zapraszamy do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty pt. „Możliwości aplikowania o środki finansowe w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007 – 2013 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”.
Warsztaty mają na celu przygotowanie potencjalnych beneficjentów do aplikowania o środki finansowe w ramach planowanych przez LGR „Opolszczyzna” naborów wniosków w 2012r.

 Warsztaty odbędą się w następujących terminach:

 - 26 maja 2012r., miejsce: Opole
Warsztaty przeznaczone dla potencjalnych beneficjentów z terenu następujących Gmin: Popielów, Świerczów, Pokój, Murów, Lasowice Wielkie, Zębowice, Turawa, Ozimek
(lub osób/podmiotów zainteresowanych inwestycjami na terenie tych Gmin).

PDFProgram warsztatów w Opolu.pdf (362,39KB)

- 29 maja 2012r., miejsce: Niemodlin
Warsztaty przeznaczone dla potencjalnych beneficjentów z terenu następujących Gmin: Lewin Brzeski, Niemodlin, Tułowice (lub osób/podmiotów zainteresowanych inwestycjami na terenie tych Gmin).

PDFProgram warsztatow w Niemodlinie.pdf (361,05KB)

Należy telefoniczne potwierdzić uczestnictwo w warsztatach w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” - tel. 77 403 31 72 do dnia 24 maja 2012r. do godz. 15.30 (dotyczy zgłoszeń na oba warsztaty).

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej Lokalnej Grupy Rybackiej "Opolszczyzna" /www.lgropolszczyzna.com/ udostępniony został tekst zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR). Wprowadzone zmiany zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zmiany, które zostały wprowadzone do LSROR dotyczą m.in. następujących kwestii:

  • doprecyzowano zapisy dotyczące Kryteriów wyboru operacji LGR "Opolszczyzna",
  • zmieniony został plan budżetu LSROR (tabela nr 13),
  • zmieniony został Harmonogram planowanych konkursów w ramach LSROR (tabela nr 15),
  • doprecyzowane zostały procedury oceny operacji przez Komitet (rozdział 8),
  • zmienione zostały procedury zmian w LSROR oraz kryteriów oceny operacji (podrozdz. 9.4 oraz 11.3),
  • w sposób spójny dostosowano treść dokumentu do Statutu LGR "Opolszczyzna",
  • zmienione zostały zapisy dot. zasad i sposobów przeprowadzania oceny własnej funkcjonowania LGR "Opolszczyzna"- tj. ewaluacji,
  • wprowadzony został załącznik nr 1 do Regulaminu Komitetu LGR "Opolszczyzna" pn.: Wzory dokumentów stosowanych podczas procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSROR,

Zaktualizowane zapisy Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich LGR "Opolszczyzna" obowiązywać będą już podczas najbliższych planowanych naborów wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 22-05-2012 10:23

Przewiń do góry