Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

XIII Turawskie Biegi Przełajowe -ZAPRASZAMY-

XIII TURAWSKIE BIEGI PRZEŁAJOWE

1. Cel:
Ø     -popularyzacja czynnego spędzania czasu wolnego
Ø     -podnoszenie sprawności i umiejętności ruchowych

Ø     -popularyzacja lekkiej atletyki wśród młodzieży szkolnej

2. Organizatorzy: Gmina Turawa, Publiczne Gimnazjum w Turawie

3. Termin: 26.05.2012 r. (sobota), godzina 9.30 – oficjalne otwarcie  

4. Miejsce: boisko sportowe przy PG w Turawie

5. Kategorie wiekowe, dystanse, czas rozpoczęcia biegu, numer biegu

Kategoria wiekowa Numer biegu Dystans Czas rozpoczęcia biegu
Rocznik 2005 i młodsi (przedszkolaki) 1 100 m 9.50
Rocznik 2003 – 2004 (I – II) dziewczyny 2 300 m 10.00
Rocznik 2003 – 2004 (I – II) chłopcy 3
300 m
10.10
Rocznik 2001 – 2002 (III – IV) dziewczyny 4
300 m
10.20
Rocznik 2001 – 2002 (III – IV) chłopcy 5
500 m 10.30
Rocznik 1999 – 2000 (V – VI) dziewczyny 6
600 m 10.40
Rocznik 1999 – 2000 (V – VI) chłopcy 7
1000 m 10.50
Rocznik 1997 – 1998 (I – II gim) dziewczyny 8
1000 m 11.00

Rocznik 1997 – 1998 (I – II gim) chłopcy

Rocznik 1995 – 1996   dziewczyny (III gim – I ponadgimnazjalna) 

9
1500 m 11.10

Rocznik 1995 – 1996 chłopcy 

(III gim – I ponadgimnazjalna)

OPEN PANIE (rocznik 1994 i starsi)

10
2000 m 11.25
OPEN PANOWIE (rocznik 1994 i starsi) 11
5000 m 11.45


Dekoracja zwycięzców, zakończenie imprezy – godz. 12.30

 

6. W biegu 9 startują wspólnie chłopcy I–II gimnazjum i dziewczęta III gimnazjum – I ponadgimnazjalna; podobnie w biegu 10 chłopcy III gimnazjum –I ponadgimnazjalna i panie w kategorii OPEN. Klasyfikowani będą osobno.

7. Warunki uczestnictwa:

Ø     Prawo do startu ma każda osoba odpowiadająca swojej kategorii wiekowej, posiadająca ważną legitymację szkolną (uczniowie)

Ø    Posiadanie przez niepełnoletnich pisemnej zgody rodziców (opiekunów) lub aktualnych badań lekarskich

8.  Zgłoszenie do biegów: w dniu zawodów, najpóźniej 5 minut przed startem

9. Nagrody: w kategorii przedszkolaki przewidziano pamiątkowe medale i upominki dla każdego uczestnika, w pozostałych kategoriach – puchary za miejsca I – III i drobne upominki.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.