Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zakończenie realizacji Kontraktu II

logo wik turawa.jpeg We wtorek, 3 kwietnia br. odbyło się uroczyste zakończenie realizacji Kontraktu II – Budowa kanalizacji dla miejscowości Kotórz Wielki oraz dla południowej części Jeziora Turawskiego. Kontrakt został zrealizowany w ramach projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Turawa – Trias Opolski” wspołfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja tego kontraktu między innymi przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Turawa, ochrony wód podziemnych oraz poprawy czystości lokalnych wód powierzchniowych. W ramach Kontraktu II wybudowano:
-około 24,5 km sieci kanalizacji sanitarnej,
-367 przyłączy
-13 pompowni,
-1 tłocznię
W spotkaniu, którego gospodarzem była Prezes Zarządu WIK Turawa – Pani Danuta Wajs uczestniczyli między innymi przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Urzędu Gminy Turawa, Radni Gminy Turawa, przedstawiciele zarówno Wykonawcy – spółki POL-AQUA, jak i Tractebel Engineering nadzorującej przebieg inwestycji. Nie zabrakło również przedstawicieli mieszkańców z terenu objętego realizacją Kontraktu II. Obecni na spotkaniu goście gratulując Pani Prezes sprawnie przeprowadzonej inwestycji, życzyli również sukcesu podczas finalizacji pozostałych kontraktów.

DSC07096.jpeg DSC07097.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.