Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Komunikat

U W A G A   R O L N I C Y !!!

Urząd Gminy w Turawie informuje rolników, którzy ponieśli szkody w uprawach, będące następstwem ujemnych skutków przezimowania (wymarznięcia) o możliwości ich zgłaszania
do Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 Urzędu Gminy w Turawie (pokój 35).

Rolnik powinien zgłosić szkodę na druku, którego wzór dostępny jest:
• u sołtysów,
• w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa


Szkody powinny być zgłoszone w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 10 kwietnia 2012 roku.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.