Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Warsztaty kulinarne -ZAPRASZAMY-

jpg warsztaty.jpeg

 

Więcej informacji oraz regulamin można znaleźć na stronie Młodzieżowej Rady Gminy Turawa: http://www.turawa.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_turaw&lad=a&id_dzi=7&id_dok=1344&id_men=32&powrot=1&slowo_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.