Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Zbiórka odpadów niebezpiecznych w Gminie Turawa

Urząd Gminy Turawa oraz REMONDIS Opole Sp. z o.o. zapraszają Mieszkańców do ruchomego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych komunalnych z gospodarstw domowych w systemie kontenerowym.

Zbierane będą następujące odpady:

 • farby i lakiery oraz opakowania po nich,
 • oleje mineralne i opakowania po nich,
 • akumulatory, baterie,
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
 • przeterminowane leki,
 • rozpuszczalniki, kleje, lepiszcza i żywice oraz opakowania po nich,
 • opakowania po środkach ochrony roślin,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

Zbiórka nie dotyczy odpadów pochodzących z działalności gospodarczej (w tym rolniczej)

Odpowiednio przystosowany kontener, obsługiwany przez wykwalifikowanego pracownika udzielającego pełnych informacji o celu i zasadach prowadzonej zbiórki, będzie dostępny w godz. 11:00 – 17:00, w miejscowościach:

Lp.
Miejscowość Data
1. Turawa ul. Opolska obok Urzędu Gminy
30.05.2012
2. Zawada ul. Kolanowska k. szkoły 06.06.2012
3. Kadłub Turawski ul. Główna k. sklepu 11.06.2012
4.
Bierdzany obok OSP
12.06.2012
5.
Osowiec obok OSP
13.06.2012

SEGREGUJĄC ODPADY PRZYCZYNIAMY SIĘ DO ZMNIEJSZENIA MASY ODPADÓW KIEROWANYCH NA SKŁADOWISKOLogotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.