Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Dotacje 40.000 zł na założenie firmy dla osób bezrobotnych -spotkanie informacyjne

Dotacje 40.000 zł na założenie firmy dla osób bezrobotnych – spotkanie informacyjne

leader dino.jpeg Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się projekt systemowy pn. „PO KLucz do biznesu 2!”, realizowany przez Lidera Projektu – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Partnerów Projektu – Powiatowe Urzędy Pracy województwa opolskiego.
W związku z planowanym rozpoczęciem naboru do projektu w połowie marca 2012 r. LGD „Kraina Dinozaurów” zaprasza zainteresowane osoby na spotkanie informacyjne w dniu 13.03.2012 w godz. 15.00 – 16.30 , w siedzibie LGD w Spóroku, ul. Guznera 3.

UWAGA:

zgłoszenia przyjmujemy do dnia 09.03.2012 pod numerem 77 461 12 28 lub
e-mail:

W ramach projektu „PO KLucz do biznesu 2!”:

- zostanie udzielone wsparcie szkoleniowo – doradcze,
- przyznane będą jednorazowe dotacje inwestycyjne do wysokości 40 000,00 PLN na założenie i rozwój działalności gospodarczej (lub do 20 000,00 PLN na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej),
- przyznane zostanie wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy od podpisania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie brutto do 700,00 PLN.

Grupa odbiorców:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa opolskiego co najmniej 3 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu, zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy na terenie województwa opolskiego, w tym w szczególności do osób:
* długotrwale bezrobotnych,
* niepełnosprawnych,
* kobiet (szczególnie powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy).

Więcej informacji na stronie: www.poklucz.wup.opole.pl

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.