Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Walne Zgromadzenie Członków Ludowego Klubu Wędkarskiego w Turawie

lkw turawa -logo.gif W niedzielne popołudnie 26. lutego 2012r. członkowie LKW spotkali się w klubie wiejskim Zgoda w Turawie aby dokonać podsumowania swojej działalności i zaplanować pracę w bieżącym roku. W zebraniu uczestniczyło wielu członków LKW oraz Zastępca Wójta Gminy - Sławomir Kubicki i sołtys wsi Turawa – Teresa Żulewska. Pan S. Kubicki w imieniu Wójta złożył podziękowania dla LKW za dotychczasową pracę i życzył wielu pomyślności na przyszłość .
Obrady otworzył prezes Józef Kłak, a zebraniu przewodniczył Henryk Mach. Sprawozdanie z działalności poszczególnych komisji złożyli: Jerzy Mach – komisja rewizyjna, Stefan Bryjak- straż rybacka, Wojciech Słychań – skarbnik, Józef Kłak – sprawozdanie z zarybiania, Tomasz Olszewski – sprawozdanie z prac społecznych, Henryk Adamowicz – sprawozdanie z pracy zarządu.
Ludowy Klub Wędkarski wiele dobrego czyni dla naszego stawu Tonloch. Członkowie wiele godzin przepracowali w czynie społecznym, prowadząc gospodarkę wokół stawu, dbając o porządek i czystość wokół. Dzięki swojej pracy i darowiznom różnych sponsorów udało się wybudować piękną wiatę, która stoi na brzegu i służy wielu imprezom i spotkaniom. W ubiegłym roku staw został zarybiony w ilości - ok. 150 kg różnego rodzaju narybku. Zebranie było również poświęcone uporządkowaniu różnych spraw regulaminowych.
Sołtys poinformowała, że jest pomysł pewnej części mieszkańców Turawy aby dla naszego stawu – za zgodą LKW nadać drugą nazwę. Byłby więc Tonloch i taka nazwa jaką wybiorą mieszkańcy. Nic to nie zmieni i w niczym nie przeszkodzi. Kilka propozycji już wpłynęło. Będzie można w czymś wybrać. Członkowie LKW zostali zaproszeni do uczestnictwa w obchodach 450 –lecia Turawy. Natomiast Rada Sołecka Turawa-Marszałki będzie pomagać LKW w różnych imprezach i uroczystościach. Dobrze, że mamy chęć wspólnej pracy dla naszych mieszkańców i całej wsi.

DSC06613.jpeg DSC06631.jpeg DSC06624.jpeg DSC06626.jpeg DSC06630.jpeg DSC06634.jpeg DSC06638.jpeg DSC06644.jpeg DSC06645.jpeg DSC06642.jpeg DSC06614.jpeg DSC06618.jpeg DSC06640.jpeg DSC06641.jpeg
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.