Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zaproszenie na bezpłatne seminarium

dom współpracy polsko-niemieckiej.jpeg Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza na bezpłatne seminarium informacyjne nt. Przedsiębiorstwo społeczne w praktyce. Czym jest? Dla kogo? Jak działa? Czy warto? w ramach projektu „proES extra – kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które odbędzie się 29 lutego 2012 r. w siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu (ul. 1 Maja 13/2), w godz. od 9.00 do 15.15.

Seminarium poprowadzą trenerzy z Fundacji „Być Razem” z Cieszyna, pan Mariusz Andrukiewicz oraz pan Dariusz Bożek.

Każdy uczestnik otrzyma materiały seminaryjne opracowane przez trenerów oraz poczęstunek.

Do udziału zapraszamy przede wszystkim:

- instytucje rynku pracy
- ośrodki pomocy społecznej
- jednostki samorządu terytorialnego
- organizacje pozarządowe

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej www.proes-extra.pl w zakładce REKRUTACJA!!! Należy go przesłać e-mailem na adres ; faksem pod nr 77-402-51-15 lub pocztą na adres: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole do dnia 28 lutego 2012.

Do pobrania: 

 DOCProgram seminarium (209,00KB)


 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.