Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ferie zimowe w Gminie

ferie zimowe 2012.jpeg Na terenie naszej Gminy w okresie ferii zimowych, odbywają się liczne zajęcia dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych. W miejscowościach Osowiec, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Rzędów, Bierdzany, Zawada, Turawa oraz Zakrzów Turawski. Zorganizowano wyjazdy między innymi do kina, do Juraparku Krasiejów, na kryte pływalnie, lodowisko czy do Muzeum Śląska Opolskiego. Nasze dzieci uczestniczą również w licznych zajęciach sportowych, zabawach ruchowych na świeżym powietrzu, oraz innych grach i zabawach, organizowanych przez pedagogów. Łącznie na terenie całej gminy w zajęciach bierze udział około 180 dzieci i młodzieży. Wszystkie wydatki są pokrywane ze środków przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.