Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja - rolnicy

info.jpeg W związku z zmianą Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. z 2003r. Dz. U. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.), która między innymi wprowadziła obowiązek wskazania przez Gminę gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.
Wójt Gminy Turawa zwraca się z uprzejmą prośbą do rolników, posiadających gospodarstwo rolne na terenie Gminy Turawa, którzy wyraziliby chęć podjęcia się opieki nad zwierzętami gospodarskimi w wyjątkowych sytuacjach.

Informację w tym przedmiocie wraz z wstępną pisemną deklaracją osoby, która wyrazi wolę współpracy w tym zakresie prosimy przekazać Sołtysowi danej miejscowości. 

Poniżej wzór deklaracji.

DOCDeklaracja (21,50KB)
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.