Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zaproszenie na debatę

Już 27 listopada na Uniwersytecie Opolskim wraz z prof. Dariuszem Rosatim, posłem Ryszardem Gallą oraz Claudiusem Badurą, prezesem Izby Gospodarczej „Śląsk” zastanowimy się nad szansami i zagrożeniami wynikającymi z przyjęcia przez Polskę waluty euro.

Debata
„Przyszłość waluty Euro w Polsce i regionie”
27 listopada (środa) 2013 r., godz. 10:00
Instytut Politologii, Uniwersytet Opolski,
ul. Katowicka 89, Opole

Dom Współpracy Polsko Niemieckiej oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce serdecznie zapraszają na debatę „Przyszłość waluty euro w Polsce i regionie”.

Zobowiązanie Polski do przyjęcia waluty euro wynika wprost z przystąpienia do struktur Unii Europejskiej. Moment, w którym polski złoty zostanie ostatecznie zastąpiony przez euro nadal jednak nie jest znany, a Polska wciąż stoi przed wyzwaniami związanymi ze spełnieniem kryteriów z Maastricht.
Z drugiej strony poparcie społeczne w Polsce dla wprowadzenia euro osłabło w ostatnich latach, na co wpływ ma również bieżąca sytuacja ekonomiczna Unii Europejskiej.
W społeczeństwie występuje dywersyfikacja poglądów. Obywatele boją się podwyżek i zahamowania tempa wzrostu gospodarczego, przedsiębiorcy widzą natomiast konkretne zyski związane z przyjęciem nowej waluty.
Gdzie zatem występują ryzyka dla Polski, gdzie potencjalne zyski, które grupy społeczne skorzystają najwięcej, a które odczują największy ciężar. Jakie korzyści dla gospodarki Polski przyniesie wspólna waluta. Wreszcie czy społeczeństwo polskie ma się czego obawiać. Na te i inne pytania, postaramy się odpowiedzieć z pomocą zaproszonych ekspertów podczas debaty.
Patronat nad debatą objęła Izba Gospodarcza „Śląsk”.

Wstęp bezpłatny, ilość miejsc ograniczona. Prosimy o potwierdzenie przybycia do 25 listopada 2013 roku.

Kontakt i zgłoszenia: Weronika Wiese, manager projektów w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Tel. 32 461 20 70, faks: 32 461 20 71, e-mail:

Więcej informacji na stronie www.haus.pl oraz www.kas.pl

Do pobrania:

DOCProgram debaty Euro 2013.doc (883,50KB)

Plakat

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.