Agencja Rynku Rolnego w ramach Krajowego Programu Restrukturyzacji przyznaje pomoc dla dwóch działań: modernizacji gospodarstw rolnych oraz zwiększenia wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej.
W grudniu zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na refundację części kosztów kwalifikowalnych poniesionych z tyt. zakupu nowych maszyn lub urządzeń do produkcji rolnej. Uzyskać ją mogli plantatorzy buraka cukrowego objęci procesem restrukturyzacji sektora cukrowniczego. W terminie od 20.11 do 10.12 br., do Agencji wpłynęło ok. 3500 wniosków.

W ramach drugiego działania wnioski będzie można składać od 05.01.2010 r. – do 25.01.2010 r. Jest to pomoc skierowana do przedsiębiorców, którzy realizować będą inwestycje polegające na przetwórstwie produktów rolnych na cele energetyczne.
Każdy przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem pomocy powinien złożyć wniosek bezpośrednio w Centrali Agencji Rynku Rolnego:


Agencja Rynku Rolnego
Ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa


Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków finansowych.

Dodatkowo informujemy, że w dniu 10 grudnia 2009 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1204/2009, w którym wydłużone zostały terminy dotyczące realizacji inwestycji oraz wypłaty pomocy.


Zgodnie z ww. rozporządzeniem:
- działania związane z realizacją inwestycji należy zakończyć do dnia 30 września 2011 r.,
- ostatnia możliwa wypłata pomocy przez ARR będzie dokonana najpóźniej
do dnia 30 września 2012 r.

Formularze wniosków oraz szczegółowe „Warunki przyznania i wypłaty pomocy dla działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej w ramach Krajowego Programu Restrukturyzacji” można uzyskać na stronie internetowej www.arr.gov.pl lub w Agencji Rynku Rolnego.
 


Informacje na temat Krajowego Programu Restrukturyzacji można uzyskać na stronie internetowej www.arr.gov.pl, w Centrali Agencji Rynku Rolnego w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR pod numerem: (2 2) 6 6 1- 7 2 - 7 2 lub w Biurze Cukru i Biopaliw po numerem: (2 2) 6 6 1 - 7 1 - 3 0, a także w OT ARR w Opolu, tel. 077 4417000
TPI czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Konsultantom można również zadawać drogą elektroniczną pytania dotyczące mechanizmów administrowanych przez ARR, korespondencję należy kierować na adres e-mail:


Publikacja:
Magdalena Sadowska
 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 22-12-2009 09:54

Przewiń do góry