W dniu 23 listopada 2009 r. w ramach szerokiego programu oczyszczania Jeziora Średniego w Turawie przy współpracy z Panem Prof. dr hab. Stanisławem Podsiadłowskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przeprowadzono kolejne zarybianie. Pod nadzorem PZW Opole do zbiornika wpuszczono 200 kg szczupaka, który w naturalny sposób pomoże w walce z sinicami. Ryby te bowiem będą ograniczały populacje ryb zooplanktonożernych. W następstwie przebudowy łańcucha pokarmowego ekosystemu wodnego zostanie wyeliminowany w akwenie fitoplankton (glony, sinice), którego nadmierny rozwój w miesiącach letnich jest niekorzystny dla zbiornika.

biomanipulacja.jpeg

Rys. 1 Poglądowy schemat biomanipulacji

W 2009 r. wykonano już 4 zabiegi biomanipulacji Jeziora Średniego. W listopadowej akcji zarybiania uczestniczyli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej, którzy w ramach edukacji ekologicznej brali czynny udział w programie biomanipulacji. Nad brzegiem Jeziora Średniego odbyła się prelekcja na temat życia różnych gatunków ryb. Prelekcję dla młodych ekologów wygłosił uprawniony ichtiolog Pan Jakub Roszuk. Szczególną atrakcją dla dzieci było własnoręczne wpuszczenie szczupaka do jeziora. Świadectwem zaangażowania w zarybianiu zbiornika był specjalny dyplom uznania, który wręczył Wójt Gminy Turawa Pan Waldemar Kampa.


Ponadto w przedsięwzięciu udział wzięli: Pan Tomasz Kostuś - Członek Zarządu Województwa Opolskiego, Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu oraz Dyrektor RZGW we Wrocławiu.


Przypominamy, iż zabieg zarybiania jest jednym z elementów rewitalizacji Jeziora Średniego w Turawie metodą aeracji pulweryzacyjnej z systemem inaktywacji fosforu. Zadanie to realizuje urządzenie pn. aerator pulweryzacyjny z napędem wietrznym, który intensywnie natlenia akwen wodny. Dodatkową funkcją aeratora jest strącanie fosforu występującego w wodzie oraz uwolnienie z toni wodnej siarkowodoru.


Pierwsze efekty pracy aeratora są już widoczne:
• brak zakwitu sinic w miesiącach letnich sezonu turystycznego 2009 r.;
• zawartość fosforanów nie przekroczyła wartości 0,1 mg/l P;
• ustalił się stan równowagi – zawartość ortofosforanów przez okres badawczy wynosiła 0,05 mg/l PO4;
• spadek azotu amonowego w miesiącach IV-VI 2009, w czerwcu osiągnięta została wartość 0,02 mg/l N;
• wzrost nasycenia tlenem (poprawa warunków dla życia ryb i innych organizmów wodnych);
• wzrost przezroczystości wody tzw. widzialność krążka Secchiego – w miesiącu sierpniu wynosiła 1,6 m (średnia 1,3 m), wcześniej widoczność była na poziomie 40-50 cm.
• przyrost podwodnych organizmów (ryb);
• wzrost wartości rekreacyjnej jeziora.

Sporządziła:
Inspektor ds. ochrony środowiska
mgr Danuta Piwowarczyk

 PICT0113.jpeg PICT0114.jpeg PICT0119.jpeg P1010034.jpeg PICT0127.jpeg PICT0129.jpeg PICT0136.jpeg PICT0142.jpeg

 

Publikacja:
Magdalena Sadowska

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 24-11-2009 14:35

Przewiń do góry