Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zaproszenie na międzynarodową wymianę młodzieży

head_bg.jpeg

Europejskie Forum Młodzieży zaprasza do udziału w międzynarodowej wymianie młodzieży

„Europejskie Forum Młodzieży w Turcji“

która odbędzie się w terminie 16-23 listopada 2009r. w miejscowości
Gaziantep/Turcja

Do udziału w projekcie zapraszamy młodzież szkolną wraz z nauczycielem.
Dla grupy polskiej jest przeznaczonych 5 miejsc + opiekun (lider).

W projekcie oprócz młodzieży z Polski i Turcji weźmie także udział młodzież z Hiszpanii, Rumunii, Azerbejdżanu i Syrii.

W programie oprócz warsztatów znajdują się również rozmaite gry interkulturalne oraz wycieczki krajoznawcze.

Wymiana ma charakter wielostronnego spotkania różnych krajów i ich kultur.
Podczas pobytu na seminarium organizatorzy zapewniają opiekę, wyżywienie oraz realizację planu (wraz z wycieczkami krajoznawczymi). Nocleg w hotelu młodzieżowym.
Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską.

Podstawowe cele wymian to:
- przełamywanie barier międzyludzkich
- promocja wzajemnego zrozumienia,
- edukacja kulturalna - odkrywanie innych kultur i krajów,
- poprawienie tolerancji i szacunku,
- promocja założeń europejskich wśród młodzieży,
- organizowanie warsztatów z uczestnikami z różnych krajów,
- promocja dialogu i wzajemnego oddziaływania między młodymi ludźmi,
- ochrona dziedzictwa kulturowego
- wizytacja środowiska naturalnego regionu.

 

Wkład uczestnika w projekt wynosi: 495,00 zł + 22zł ubezpieczenie

Koszt jest uzależniony od ceny biletów lotniczych, wylot z lotniska w Berlinie.
Organizatorzy zwracają 70% kosztów dojazdu do lotniska oraz 100 kosztów wizy pobytowej (15€), którą należy zakupić po wylądowaniu w Turcji.

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie wypełnionych formularzy na adres e-mail: lub bądź nr faxu (074) 8 111 399 do godz. 12:00 dnia 12.11.2009r.
Zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
Więcej informacji można otrzymać pod numerem 608-320-983 – Adam Jaśnikowski.

 

Formularz zgłoszeniowy: DOCformularz Turcja.doc (132,00KB)

 

Publikacja:
Magdalena Sadowska

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.